Nu het einde van jaar 2022 nadert, kijk ik graag even terug op alles wat er de afgelopen twaalf maanden is gebeurd. Ik kan jullie alvast vertellen: ik ben erg trots en tevreden op wat we met team LCL dit jaar allemaal hebben bereikt.

Vanuit bedrijfsperspectief is het een topjaar voor LCL Data Centers geweest. We vierden ons 20-jarig jubileum, lanceerden verschillende nieuwe initiatieven en diensten zoals Fibervision, en zagen ons klantenbestand groeien. We hebben ook aanzienlijke vooruitgang geboekt met de duurzaamheidsdoelstellingen van ons bedrijf, dankzij het harde werk van ons team. Als we vooruitkijken naar de toekomst, voelen we ons krachtig en enthousiast over wat ons te wachten staat.

Economische ontwikkelingen

Natuurlijk moeten we ook even stil staan bij de wereldwijde ontwikkelingen die in 2022 hebben plaatsgevonden. De oorlog die dit jaar in Oekraïne is ontstaan, is verschrikkelijk. Daar zijn ook heel wat gevolgen uit voortgekomen die niet te voorspellen waren. We zagen een enorme stijging van de gas- en energieprijzen, wat vervolgens gevolgen had voor de inflatie. Ook op ons als datacenterbedrijf had dit een grote impact. We zijn dankbaar dat we in een groeisector zitten, waar de mogelijkheden groot zijn en veel innovatie plaatsvindt waardoor we dat kunnen doorstaan.

Versterking team LCL

Op nationaal niveau stel ik vast dat ondanks de vele veranderingen, de economie bestendig bleek. De werkloosheid bleef redelijk stabiel. Bij LCL is het personeelsbestand zelfs met bijna 10% gestegen, wat ons momenteel het grootste datacenter bedrijf van België maakt. Zo is het management team versterkt met twee nieuwe leden: Commercial Director Baudouin Corlùy en Human Resources & Office Manager Fabienne Frisson. Het is fantastisch om te zien hoe iedereen zijn of haar werk verzet met veel overtuiging. Ik ben trots op dit toegewijde en loyale team. Het laat zien dat LCL goed voor medewerkers zorgt en als organisatie functioneert. En dat terwijl het niet gemakkelijk is wat we doen: er zijn constant nieuwe noden, klanten en ontwikkelingen waar we mee te maken hebben. Dus het doorzettingsvermogen dat LCL zo kenmerkt, daar mogen we enorm fier op zijn.

Investeren in de toekomst

Iets waar ik ook erg enthousiast over ben, is de herziening van onze strategie. Daar hebben we het afgelopen jaar hard aan gewerkt binnen de organisatie. Onze focus hierin blijft customer intimacy en sustainability. Uit ons recent klanttevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat onze klanten erg tevreden zijn, maar als organisatie die customer centric is willen we onszelf blijven overtreffen. We zullen volgend jaar actiepunten uitrollen om zo verder te bouwen aan de toekomst van LCL.

Laurens van Reijen

Klimaatneutraal datacenter

Sustainability is wat ons onderscheidt, en ook in 2022 hebben we daar volop in geïnvesteerd. Dit jaar hebben we met het Climate Neutral Data Centre Pact flinke stappen gezet. Aan dit initiatief doen wij met zo’n 25 andere Europese cloud providers en datacenters mee, met als doel voor 2030 klimaatneutraal zijn. Het mooie aan zo’n zelfregulerend initiatief is dat je het heft in eigen handen kan nemen. Wetgeving maken kost jaren dus wat we hiermee kunnen bereiken gaat sneller.

Sustainability

Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met het Science Based Target Initiative (SBTi). We hebben een meetbaar reductieplan ontwikkeld om over de komende jaren heen onze CO2-uitstoot te verminderen tot 1,5°, om zo de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Een mooie realisatie daarin zijn de nieuwe generatoren die we dit jaar hebben geïmplementeerd te LCL Brussels-West (Aalst). Deze werken op de hernieuwbare brandstof HVO100, waardoor je 90% minder uitstoot hebt. Andere duurzaamheidsplannen die dit jaar plaatsvonden, zijn de uitbreiding van ons zonnepanelenpark in Gembloux en de leefruimte voor schapen die we in het kader van biodiversiteit hebben gecreëerd. Ik denk dat 2022 voor LCL zich kenmerkt als een jaar waarin concrete invulling werd gegeven aan een aantal zaken die voor LCL heel belangrijk zijn, vooral op het vlak van sustainability.

ESG-strategie

Onder andere om die reden zijn we dit jaar gestart met de creatie en implementatie van een ESG-strategie. Dit doen we samen met KPMG. We hebben 15 onderwerpen gedetecteerd die belangrijk zijn en ook gealigneerd zijn met onze visie. Voor onze sector zijn de Environment-onderwerpen natuurlijk heel belangrijk, bijvoorbeeld climate change en energy management. Maar ook de Governance-onderwerpen, zoals op het vlak van security en certificaten. Als technisch bedrijf wordt er misschien minder snel gecommuniceerd over de Social-onderwerpen (personeelsbeleid, diversiteit, ontwikkeling), terwijl we daar juist wel belang aan hechten. We willen een prettige en veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Met customer intimacy als onze strategie speelt dat juist een belangrijke rol. In 2023 zullen we ons eerste ESG-rapport naar buiten brengen.

Data News Awards

Los van de strategische ontwikkelingen binnen onze organisatie, was het ook een mooi jaar voor LCL als organisatie in de datacentersector. Zo hebben we tot onze verbazing dit jaar een bijzondere award gewonnen: de Data Center Services Company of the Year tijdens de Data News Awards.

Segmentering media- en broadcastsector

Daarnaast hebben we in 2022 een sterke focus gelegd op de mediasector, met onder andere onze Media Talkshow over digitale transformatie in de media- en broadcastindustrie. Daarmee hebben we ook ons ecosysteem goed gelanceerd, waardoor een aantal mediaklanten beter met elkaar samenwerken en de budgetten optimaler worden gebruikt.

Op naar nog meer tevreden klanten

Ik kijk terug op 2022 als een succesvol jaar. Onze sector is dynamisch en dat maakt het heel interessant om in te werken. Veel mensen denken dat het werk dat we doen gaat over vierkante meters, stroom, racks en dergelijke. Dat is aan de ene kant zo, maar aan de andere kant gaat het over iets veel groters: het gaat over wat klanten doen met onze infrastructuur, ecosystemen, co-creatie en hoe we ze kunnen helpen op weg naar de digitale toekomst.

 

Bedankt dat je deel hebt uitgemaakt van de groei van ons bedrijf – ik kan niet wachten om te zien wat 2023 zal brengen.

Deel deze pagina: