In lijn met de Europese Green Deal, hebben 25 cloudproviders en datacenters, waaronder LCL Data Centers, het Klimaatneutraal Datacenter Pact (CNDCP) afgesloten. Dit pact heeft een zelfregulerend initiatief genomen, in samenwerking met de Europese Commissie. Het ondersteunt zowel de Europese Green Deal, die als doel heeft om van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken tegen 2050, als de Europese Datastrategie, die datacenters in de EU klimaatneutraal wil maken tegen 2030.

LCL engageert zich dus op eigen initiatief en samen met de andere onderschrijvers van dit Pact, om klimaatneutraal te zijn tegen 2030, en dit voor zijn 4 datacenters.

Frans Timmermans, Executive Vice-President van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal: ‘Burgers in heel Europa gebruiken steeds meer technologie in hun dagelijks leven en willen deze technologie ook inzetten om een ​​duurzame toekomst voor mens en planeet te verzekeren. De huidige belofte van een belangrijk deel van de data-industrie is een belofte aan de samenleving en vormt een welgekomen eerste stap in de richting van het realiseren van onze gemeenschappelijke ambities voor een slimme en duurzame toekomst.’

De beoogde klimaatneutraliteit is vertaald in ambitieuze, meetbare doelstellingen:

  • Bewezen energie-efficiëntie met behulp van meetbare doelen;

  • De aankoop van 100% groene energie;

  • Prioriteit aan waterbesparing;

  • Hergebruik en herstel van servers;

  • Recyclage van warmte.

 

‘Als lid van de European Data Centre Association kiest LCL Data Centers resoluut voor duurzaamheid. Het klimaat is een belangrijke factor in ons leven. Het is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van alle bedrijven om klimaatneutraliteit na te streven. We zullen voor onze datacenters concreet bijkomende nieuwe technologieën introduceren voor meer energie-efficiëntie, en nog meer investeren in groene stroom om de EU Green Deal-doelstellingen te behalen’, aldus Laurens van Reijen, Managing Director van LCL Data Centers.

Deel deze pagina: