In de groeiende datamarkt vraag je je op een gegeven moment af: zit ik met mijn huidige IT-infrastructuur goed voor de komende jaren? IDC voorspelt dat de totale hoeveelheid data in de wereld zal groeien van 33 zettabytes (ZB) dit jaar tot 175 zettabytes in 2025, wat neerkomt op een gecumuleerde jaarlijkse groei van 61%[1]. Grote kans dus dat je binnenkort meer opslagruimte nodig hebt. De volgende vraag is dan: ga je deze extra opslagruimte bouwen of kopen? Zoals ik het zie, zijn er slechts vijf belangrijke factoren die relevant zijn voor het beantwoorden van deze vraag. Aan het woord is Steve De Craene, CFO bij LCL Data Centers.

Ongeveer anderhalf jaar geleden vroeg een grote internationale klant ons naar de kosten en voordelen van elke serverhostingoplossing. Deze klant worstelde met een probleem. Hij wilde zijn datacenter uitbreiden en dacht de oplossing te hebben gevonden: een nieuwe locatie van 140 m² – ongeveer 70 m² aan IT-ruimte en nog eens 70 m² aan opslagruimte – waar hij een gloednieuw datacenter kon bouwen. Wat was nu het probleem? De klant had een offerte aangevraagd en was aan het rekenen geslagen: connectiviteit, koeling, stroom, noem maar op.  Al snel kwam hij tot de conclusie dat het plan veel te duur uitviel. De directie zou er nooit mee instemmen. De klant zou een beroep moeten doen op een derde partij om zo'n grote kapitaalinvestering te realiseren. En toen kwam hij naar ons.

[1] IDC, the Digitization of the wold, from edge to core

Vraag jezelf dit af
Wanneer een potentiële klant ons vraagt wat de beste oplossing is: een eigen datacenter bouwen, zijn bestaande datacenter uitbreiden of zijn datacenter uitbesteden, stel ik hem vijf vragen:

  1. Is je datacenter de kerntaak van je bedrijf? Verhoogt het je marge?
  2. Heb je alle voordelen, nadelen en risico's van de drie opties afgewogen?
  3. Kan je er zeker van zijn dat je partners je behoeften en wensen hoog in het vaandel dragen en zijn er voordelen (kwaliteit, connectiviteit, CO2-neutraliteit enz.) die je gemakkelijk kunt realiseren door je datacenter uit te besteden?
  4. Hoe belangrijk is gemoedsrust?
  5. Heb je een duidelijk beeld van de verschillende kosten die aan elke optie verbonden zijn?

Samen gaan we na of, en in welke mate, het bestaande datacenter van de klant een meerwaarde betekent voor zijn bedrijf. Met andere woorden, loont het om te investeren in eigen IT-infrastructuur? We mogen geruststellen dat dit veelal niet het geval is. Vervolgens bekijken we alle voor- en nadelen van bouwen en kopen. We gaan ook na hoeveel waarde de klant hecht aan gemoedsrust. Is hij bereid om een datacenter te beheren, software up te daten, in hardware te investeren en connectiviteitsproblemen op te lossen. En is hij in staat om te voldoen aan de toekomstige eisen in verband met de Europese Green Deal en energieneutrale datacenters. Op dit punt in het gesprek begint het de klant meestal wel te dagen. Tenzij zijn kernactiviteit gegevensopslag of iets dergelijks is, is het antwoord altijd hetzelfde: het is verstandiger om de gehele IT-infrastructuur uit te besteden in plaats van zelf te bouwen. Toch is de laatste factor ‒ het kostenplaatje van de bouw of aankoop van een datacenter ‒ vaak doorslaggevend. Dit was zeker het geval bij de klant die bij ons kwam aankloppen voor advies.

Kosten in een oogwenk vergelijken
Toen de klant zijn probleem voorlegde aan LCL, besloten we drie scenario's uit te werken en de kosten ervan in kaart te brengen. In het eerste scenario bouwde de klant zijn eigen datacenter op de nieuwe locatie; in het tweede scenario bouwden wij op die locatie een datacenter en verhuurden we een deel ervan aan de klant; en in het derde scenario huurde de klant ruimte op onze bestaande locatie.

Om deze situaties te vergelijken en kostentransparantie te creëren, heb ik een tool ontwikkeld die we de 'build-or-buy'-tool noemen. Bedrijven gooien vaak alle overheadkosten op een hoop, maar eigenlijk moet je die kosten voor elke vierkante meter van een datacenter afzonderlijk berekenen. Daar komt nog bij dat de initiële kapitaalinvestering en de latere onderhoudskosten voor een eigen kwalitatieve IT-ruimte vaak worden onderschat. De 'build-or-buy'-tool houdt rekening met alle belangrijke kosten en investeringen: onderhoudskosten, energiekosten, personeelskosten en andere overheadkosten. Op basis van industriestandaarden en vier bedrijfsvariabelen (stroomverbruik (KW), oppervlakte (SQM), voltijdsequivalenten (FTE) en prijs per kWh) krijg je in vijf minuten een idee van de financiële impact van de bouw of aankoop van een volledige IT-infrastructuur op je bedrijf.

Voor onze klant volstond dit inzicht om met ons in zee te gaan. Het was in één oogopslag duidelijk dat het tweemaal zoveel zou kosten om een datacenter te bouwen als om de nodige opslagruimte te huren van LCL. Bovendien boden wij onze klant de luxe om te kiezen uit veertig verschillende carriers, met de gemoedsrust dat LCL alle aspecten van zijn datacenter, inclusief eventuele problemen, zou afhandelen. En wat zat er voor ons in? We hebben er niet alleen een tevreden klant bij, maar hebben nu ook een geweldige tool die in een oogwenk de kostenimpact van de bouw of aankoop van een datacenter berekent.

 

 

 

Deel deze pagina: