Bedrijven kiezen steeds vaker voor het uitbesteden van bepaalde specialistische werkzaamheden, zoals: boekhouding, loonadministratie, schoonmaak en beveiliging. Voornamelijk vanwege de investering in tijd, geld en mensen die het bedrijven bespaart. Maar ook omdat er intern een gebrek is aan expertise. Daarnaast kan het voldoen aan wet- en regelgeving en het beschikken over de juiste certificering een issue zijn. Dat geldt ook voor het beheer van een eigen datacenter. Externe factoren kunnen resulteren in een (gedwongen) keuze voor het outsourcen ervan.

Er zijn verschillende redenen waardoor bedrijven gedwongen kunnen worden tot de keuze om hun datacenter te gaan outsourcen. Het gedwongen worden heeft in deze gevallen eigenlijk altijd een financiële of operationele grondslag. Door de externe situatie worden de kosten voor het beheer van het datacenter in-house te hoog of is er simpelweg geen alternatief voor handen, waardoor de keuze voor een extern datacenter de meest logische is.

Verhuizing

In onze vorige blog {link naar blog} omschreven wij de redenen om het datacenter te verhuizen. Het verhuizen van je bedrijf en daarmee het datacenter kan één van de redenen zijn waardoor je gedwongen wordt om te kiezen voor het outsourcen van het datacenter. Bijvoorbeeld omdat de nieuwe locatie onvoldoende ruimte biedt of omdat de kosten van het opnieuw inrichten van het datacenter te hoog worden.

HR-issues

Het beheer van een eigen datacenter vraagt om specifieke competenties van medewerkers. Dit zijn veelal ingenieurs die kennis moeten hebben van bijvoorbeeld elektriciteit, koeling en business continuïteit. Naast dat deze profielen moeilijk te vinden zijn, is de inzet van deze personen binnen andere takken van de organisatie lastig. Dus als de huidige medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en er door eerder genoemde redenen geen nieuwe specialisten voor het datacenter geworven kunnen worden, is het uitbesteden van het datacenter, waar al deze competenties aanwezig zijn, een logische keuze.

Consolidatie

Wanneer verschillende bedrijven hun activiteiten samenvoegen, door een fusie of overname, zitten veel bedrijven met twee of meerdere (kleine) datacenters. Hun gezamenlijke data past niet in deze datacenters, waardoor de vraag ontstaat: waar gaan we consolideren? Het is belangrijk om zo snel mogelijk de IT-infrastructuur samen te voegen; geen enkel bedrijf zal het als gunstig ervaren om in twee IT-werelden te blijven werken. Een extern datacenter biedt in dit geval vaak de oplossing. In onze vorige blog gaan we hier uitgebreid op in.

Modernisering

Externe factoren zorgen ervoor dat bedrijven als een razende moeten moderniseren om te blijven voldoen aan de toenemende vraag. Onderwerpen als schaalbaarheid, security en end-to-end user experience zijn aan de orde van de dag. Deze modernisatieslag van de IT-infrastructuur vraagt om veel kennis en een hoge investering. Wanneer bedrijven tegen issues aan gaan lopen door een verouderde IT-omgeving, is dat vaak het moment om het gehele datacenter aan te pakken.

Schaalbaarheid

In het afgelopen jaar is gebleken dat het snel kunnen opschalen het succes of de ondergang van bedrijven kan betekenen. Door het sluiten van fysieke winkellocaties en het thuiswerken als de nieuwe standaard, moeten bedrijven zich heruitvinden. De druk op IT-systemen en de groei van data neemt snel toe en vlot kunnen opschalen is een must. De meeste eigen datacenters voorzien niet in die behoefte, terwijl een extern datacenter hier juist wel op ingericht is.

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving maakt het voor bedrijven soms simpelweg onmogelijk om te werken met een eigen datacenter. Denk aan financiële instellingen en ziekenhuizen, waarbij één van de vereisten is dat data op meerdere locaties, met een bepaalde minimale afstand tussen de sites, opgeslagen is. De wet- en regelgeving ziet erop toe dat onder andere de business continuïteit en privacy gewaarborgd zijn. Voor de meeste bedrijven is het datacenter niet de core business, waardoor ze de wet- en regelgeving niet op de voet volgen en er een kans bestaat dat ze niet voldoen aan de gestelde eisen.

Green Deal

De Europese Green Deal stelt dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Dat vraagt om veel aanpassingen aan de huidige manier van werken en een flinke investering in de huidige IT-systemen. Investeringen die door externe datacenters op dit moment pro-actief gedaan worden. Door het outsourcen van het datacenter hoeven bedrijven deze investeringen zelf niet meer te doen. Zo hebben, in lijn met de Europese Green Deal, 25 cloudproviders en datacenters, waaronder LCL Data Centers, het Klimaatneutraal Datacenter Pact (CNDCP) afgesloten. Dit pact heeft een zelfregulerend initiatief genomen, in samenwerking met de Europese Commissie. Het ondersteunt zowel de Europese Green Deal, die als doel heeft om van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken tegen 2050, als de Europese Datastrategie, die datacenters in de EU klimaatneutraal wil maken tegen 2030.

Customer Excellence

Consumenten stellen steeds hogere eisen aan bedrijven als het gaat om klantbeleving. Deze bedrijven sluiten op hun beurt stevige SLA’s af met hun eigen toeleveranciers. Deze moeten kunnen aantonen dat ze 24/7 kunnen beantwoorden aan de vraag. Denk hierbij aan webshops die van transportbedrijven de garantie willen dat ze kunnen leveren binnen 10 uur. Dit vraagt veel van de infrastructuur van beide bedrijven. Connectiviteit is van cruciaal belang, de geringste downtime kan flink in de papieren lopen. Dit vraagt om modernisatie van de huidige infrastructuren, die in veel van de gevallen tekortschiet.

Gedwongen of afgewogen beslissing?

De bovengenoemde redenen zullen op zichzelf wellicht niet meteen zorgen voor een ‘gedwongen’ keuze voor het outsourcen van het datacenter. Het is over het algemeen vaak een optelsom van verschillende externe factoren. Wanneer bedrijven merken dat om meerdere redenen het huidige datacenter niet meer voldoet aan de wensen, de issues zich opstapelen en ze achter beginnen te lopen op de concurrentie, is er werk aan de winkel. Het is de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Dit is voor bedrijven het moment om na te gaan denken over de toekomst, met vragen als: voldoet mijn eigen datacenter nog aan de wet- en regelgeving? Kan ik blijven voorzien in de vraag van mijn klanten? Wat is de bestaansreden van mijn datacenter?

De voordelen van de ‘gedwongen’ outsourcing van de IT-infrastructuur zijn eindeloos. Zo hoeven bedrijven niet meer wakker te liggen van certificering, schaalbaarheid, het aantrekken van personeel en connectiviteit (one cable away). Ook het inzetten van nieuwe technologieën, zoals: smart mobility, IOT, Edge datacenters en interconnectiviteit ligt door de inzet van een extern datacenter ineens binnen handbereik.

Wat hulp om te beslissen

Nog altijd niet zeker of je moet bouwen of kopen? Doe de Quick Scan! Door drie korte vragen te beantwoorden, zal je een beter idee hebben van welke optie het best bij jouw bedrijf past.

Deel deze pagina: