Het Science Based Targets initiative (SBTi) is een samenwerking tussen het Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact (UNGC), het World Resources Institute (WRI) en het World Wildlife Fund (WWF), dat bedrijven helpt bij het opstellen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor de vermindering van broeikasgassen zoals CO₂. Het doel van het SBTi bestaat eruit om bedrijven een actieve rol te laten spelen om de opwarming van de aarde te beperken tot beperken tot 1,5 °C, zoals vastgelegd in het Parijs-akkoord.

Bedrijven die zich aansluiten bij het SBTi moeten doelstellingen opstellen die bijdragen aan het behalen van deze doelstelling en deze doelstellingen op regelmatige basis meten, rapporteren en verbeteren. Het SBTi reikt daarvoor wel richtlijnen en tools aan, die de bedrijven daarbij kunnen helpen. Het SBTi werkt ten slotte ook samen met wetenschappers en andere experts om erover te waken dat deze richtlijnen wetenschappelijk zijn onderbouwd en haalbaar en ambitieus blijven.

Lees hier meer over LCL en het Science Based Targets Initiative (SBTi)