De verhuizing van een datacenter is geen eenvoudig proces: het gaat om veel meer dan enkele kabeltjes loskoppelen, het ICT-materiaal overbrengen naar de nieuwe locatie en alles herinstalleren. Een datacenter verhuizen kan soms weken tot maanden in beslag nemen. Doorgaans brengt men bij de verhuis van een datacenter verschillende belangrijke factoren in kaart:

  • Een goede voorbereiding: alle verschillende fases van de verhuizing worden in kaart gebracht en een fallback scenario wordt opgesteld.
  • Verzekeren tegen dataverlies: een of meerdere extra back-ups van de gegevens en een globale verzekering voor alle apparatuur is nodig. Mogelijke probleemscenario's en oplossingen moeten worden uitgewerkt in het fallback disaster recovery plan.
  • Optimalisatie: een datacenter migratie is ideaal voor een doorlichting van de huidige apparatuur. Welke apparatuur is verouderd en kan optimaler worden ingericht?

Bij LCL kan je rekenen op een netwerk van betrouwbare partners zoals Getronics en DCS voor de verhuizing van een datacenter infrastructuur naar één van onze datacenters.