De Europese Green Deal bevat een aantal specifieke doelstellingen, waaronder het halveren van de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030, het verminderen van de afhankelijkheid van de EU van fossiele brandstoffen en het versterken van de biodiversiteit - allemaal om te voldoen aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord en de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties te behalen.

Om al die doelstellingen te bereiken, bevat het plan van de Green Deal enkele maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten, zoals het versterken van de weerbaarheid van de samenleving tegen extreme weersomstandigheden en het verminderen van de risico's van natuurrampen. Verder zijn er ook nog economische en sociale maatregelen om de overgang naar een duurzame economie te bevorderen.

Ten slotte heeft de EU ook een aantal financieringsinstrumenten opgezet om de implementatie van de Europese Green Deal te ondersteunen, zoals het mechanisme voor een rechtvaardige transitie (Just Transition Mechanism), dat bedoeld is om werknemers en gemeenschappen te helpen die afhankelijk zijn van de traditionele energie- en industriële sectoren.

Lees hier meer over de Europese Green Deal