• Bij LCL zetten we ons al lang continu in om ons energieverbruik te verlagen. We zijn al van bij het prille begin aanhanger van de Europese Gedragscode voor energie-efficiëntie in datacenters. Dat is waarom we ons energieverbruik nauwkeurig bijhouden, 100% groene energie gebruiken en ons koelingssysteem continu verder ontwikkelen en de nieuwe datacenters verbeteren die we bouwen.
  • LCL is ambassadeur van de Code of Conduct, een initiatief van de Europese Commissie om de energieconsumptie, CO2-uitstoot en klimaatopwarming door datacenters drastisch te verminderen.
  • In lijn met de Europese Green Deal, hebben 25 cloudproviders en datacenters, waaronder LCL Data Centers, het CNDCP afgesloten. Het doel van het CNDCP is om te helpen bij het realiseren van de doelstellingen van het Parijs-akkoord, om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C.
  • In 2022 sloten we ons als eerste Belgische datacenterbedrijf aan bij het SBTi. Met dit engagement willen gaan voor reële impact, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Een van onze initiatieven die het meest in het oog springen om de SBTi-doelstellingen te behalen, is de gefaseerde overschakeling naar de hernieuwbare brandstof HVO 100.
  • LCL bezit diverse ISO-certificeringen die bewijzen dat LCL voldoet aan vooropgestelde normen en eisen. Een goed voorbeeld is het ISO-certificaat ‘ISO 14001’ voor milieubeheer: de internationale standaard voor milieumanagement.
  • Nieuwe ontwikkelingen: Zo ligt er een plan klaar voor de volledige elektrificatie van het wagenpark. Om die mijlpaal te onderlijnen, brengen we in 2023 ook ons eerste ESG-rapport uit. Dat zal ons inspireren om in de volgende jaren nóg beter te doen.

Lees hier meer hoe LCL invulling geeft aan duurzaamheid

Deel deze pagina