De noodgeneratoren van de LCL-datacenters draaien voortaan op de duurzame hernieuwbare brandstof HVO100. Dankzij deze Belgische primeur zal de uitstoot van broeikasgassen in onze datacenters drastisch verminderen en zetten we een gunstige stap voorwaarts voor het milieu. Maar, wat voor hernieuwbare brandstof is HVO1OO nu precies? En nog belangrijker: wat zijn de voordelen? Ontdek het in dit artikel.

Noodgeneratoren voor ononderbroken clouddiensten

Als datacenter slaan we belangrijke bedrijfsinformatie op met tal van gegevens over je producten, klanten en personeel. Om al die gevoelige data steeds up and running te houden, zijn al onze datacenters uitgerust met een reeks noodgeneratoren: dat zijn toestellen die automatisch activeren wanneer het elektriciteitsnetwerk uitvalt. Via continue noodstroom en tijdelijk vermogen garanderen ze ononderbroken clouddiensten en houden ze tal van websites en applicaties online.

Noodgeneratoren worden uiterst zelden gebruikt, maar ze worden wel geactiveerd bij een werkelijke panne op het stroomnetwerk. Bovendien worden ze maandelijks getest, waarbij de elektriciteit wordt uitgeschakeld. Zoals bij de meeste noodgeneratoren gaat dat gepaard met een groot verbruik van dieselbrandstof, met een grote CO2-voetafdruk als gevolg. Dat is een grote boosdoener voor het milieu.

HVO100 als duurzaam alternatief

Om die impact op het milieu te beperken, laten we (als eerste datacenter in België!) onze noodgeneratoren voortaan draaien op de hernieuwbare brandstof HVO100 van Neste. Deze brandstof op basis van hernieuwbare grondstoffen is een duurzaam alternatief voor fossiele traditionele diesel. HVO100 kan de broeikasgasemissies van de generatoren met maar liefst 90 procent verminderen. Hernieuwbare vloeibare brandstoffen zoals HVO worden dan ook steeds populairder om de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu op korte termijn te verminderen.

HVO100: wat voor brandstof is dat eigenlijk?

HVO100 staat voor 100 procent Hydrotreated Vegetable Oil (oftewel: waterstofbehandelde natuurlijke producten). Deze brandstof wordt gewonnen uit 100% hernieuwbare grondstoffen die niet voor voedseldoeleinden worden gebruikt. Denk maar aan natuurlijke producten zoals gebruikt frituurvet of aan afgewerkte bak- en braadolie, dierlijke vetten, plantenresten, afval, houtpulp en andere restgrondstoffen.

Niet te verwarren met biodiesel!

HVO en biodiesel zijn de twee belangrijkste hernieuwbare vloeibare brandstoffen. Men durft er daarom weleens van uitgaan dat HVO en biodiesel helemaal hetzelfde zijn, maar dat is niet helemaal waar. Alhoewel ze afkomstig zijn van dezelfde grondstoffen, verschillen ze in de verwerking en in de chemische samenstelling van het eindproduct. Beide brandstoffen kunnen zuiver worden gebruikt of tot verschillende percentages met conventionele diesel worden gemengd.

neste

Wat zijn de voordelen van noodgeneratoren op HVO100?

Noodgeneratoren die draaien op HVO100 bieden heel wat voordelen op het gebied van duurzaamheid:

HVO100 is meer CO2-neutraal

Als we kijken naar de well-to-wheel CO2e-uitstoot, vermindert deze hernieuwbare brandstof de uitstoot van broeikasgassen vergelijkbaar aan elektrisch rijden. Gemeten naar ‘well-to-wheel’ is de reductie van CO2 maar liefst 90 procent bij de noodgeneratoren. In het algemeen is dat een CO2-reductie van maar liefst 72 ton. HV0100 is dus met andere woorden bijna volledig hernieuwbaar. Verder komt er veel minder roet vrij bij de verbranding, waardoor ook de uitstoot van fijnstof, NOx, roet en zwavel beperkt blijft.

Overstap naar HVO100 kan eenvoudig

De aanpassing van diesel naar de hernieuwbare brandstof HVO100 kan ook op bestaande noodgeneratoren heel eenvoudig via kleine aanpassingen. De levensduur van bestaande toestellen verlengen is namelijk ook duurzaamheid. De performanties (vermogen, reactiesnelheid en emissies) van de noodgeneratoren blijven volledig bewaard.

Puur… of geblend

HVO kan zowel puur als geblend met fossiele diesel gebruikt worden.

Goede kwaliteit

HVO is een hele zuivere en technisch hoogstaande brandstofsoort. Het bevat vrijwel geen vervuilende bestanddelen zoals olefines (alkenen) en aromaten, waardoor het in de motor schoner verbrandt en minder emissies genereert dan traditionele diesel.

ISCC-EU gecertificeerd

HVO100 van Neste voldoet aan de Europese Richtlijnen voor de productie en verwerking van biomassa. Deze ISCC-EU certificering geldt als bewijs dat voor de productie van HVO daadwerkelijk duurzame en hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt.

Reukloos

Tot slot bevat HVO geen zwavel, zuurstof of aromatische verbindingen. Daardoor is de brandstof volkomen reukloos, 100% hernieuwbaar en duurzaam.

HVO100 biedt LCL een mooie toekomst

Kortom, HVO100 biedt heel wat voordelen en geen nadelen. Dankzij deze waterstofbrandstofcellen zetten we een grote stap richting een (nog) duurzamere toekomst. Momenteel hebben we al geïnvesteerd in zes nieuwe generatoren van 2,25 MVA die zullen draaien op HVO100 in ons datacenter LCL Brussels-West in Aalst. Binnenkort willen we alle noodgeneratoren in onze vijf datacenter locaties aanpassen en op HVO100 laten draaien. 

Meer weten over de duurzame en technische kenmerken van HVO100? Contacteer ons

Logo Eneria

Deel deze pagina: