ISO 50001-certificaat - BSI

Het ISO 50001-certificaat voor energiemanagement van LCL Wallonia One onderstreept onze drang om duurzamere praktijken op te zoeken. Het sluit aan bij onze toewijding aan decarbonisatie en onze actieve rol in de overgang naar net-zero overgang. ISO 50001 is meer dan een certificaat; het is een verbintenis aan een duurzame ethiek. Deze inzet houdt zich aan de principes van Trias Energetica, met nadruk op het verminderen van energieverbruik, het integreren van hernieuwbare energiebronnen en het optimaliseren van het gebruik van fossiele brandstoffen.

"De weg naar ISO 50001 ging niet alleen over het halen van de norm; maar ook over het aanleren van een cultuur van energiebewustzijn. Het is meer dan een certificaat; het is een verbintenis tot een duurzame ethiek," merkt Mieke Germonprez, Quality Manager en Safety Advisor bij LCL, op. Het certificeringsproces omvat:

  • Beoordelingen van de energie-impact.
  • Een continu verbeterproces gericht op de energie-efficiëntie.
  • Compliance audits.
  • Interne procesaudits.
  • De aanstelling van een toegewijde energiecoördinator.

"Het verkrijgen van de ISO 50001-certificering onderstreept onze drang om duurzamere praktijken te verkennen. Ons datacenter is niet alleen een technologische gegevenshub; het is een pilootproject voor verantwoord energiebeheer voor zowel LCL als de industrie," benadrukt Nicolas Coppée, Data Center Manager bij LCL Wallonië One. "Gezien het energieverbruik van een datacenter vergelijkbaar is met dat van een kleine stad, is het voor ons van essentieel belang om energie-efficiëntie te prioriteren."

Onze inzet om een duurzaam datacenterbedrijf te zijn, gaat verder dan certificeringen - het omvat personeelstraining, het verhogen van bewustzijn en het integreren van energiereductie in ons DNA.

Het ISO 50001-certificaat is toegekend door BSI.

Wil je meer weten over onze ISO 50001-certificering? Lees dit artikel:

Energiebeheer op een hoger niveau: LCL Wallonia One behaalt ISO 50001-certificaat