Het medialandschap en de manier waarop we media consumeren, is de voorbije tien à vijftien jaar drastisch veranderd. Hoe spelen media hierop in? En hoe kunnen onze nationale mediabedrijven de concurrentieslag met  de internationale spelers aangaan? Dit alles en meer kwam aan bod in een boeiend debat dat begin mei op Kanaal Z werd uitgezonden. Wij verzamelden voor jou enkele hoogtepunten.      

De impact van digitalisatie op mediaconsumptie

De samenleving wordt steeds digitaler, en dat heeft ingrijpende gevolgen voor de mediaconsumptie. Sociale media worden belangrijker, rechtstreeks kijken neemt af, en onze mediabedrijven moeten steeds vaker opboksen tegen internationale concurrentie. Ze krijgen hiervoor ruggensteun van de overheid, maar de sleutel voor het succes ligt in hoe goed bedrijven kunnen samenwerken, zowel binnen de mediasector als over de sectoren heen.

Samenwerking als concurrentieel voordeel

Tijdens het debat bij Kanaal Z over de media deed Benjamin Dalle, Vlaams minister van onder meer Media, in een videoboodschap een oproep aan onze mediabedrijven om meer samen te werken: “Zeker op het vlak van innovatieve technologie kunnen ze straffe projecten realiseren als ze de handen in elkaar slaan.” Dalle ziet ook interessante kruisbestuivingen tussen bijvoorbeeld media en de gaming-wereld: “Daar zijn onze mediabedrijven heel sterk in en daarmee hebben ze volgens mij een stapje voor op de concurrentie.”

De Vlaamse overheid heeft meer dan dertig miljoen euro geïnvesteerd om de digitale transformatie mee mogelijk te maken, vertelt Dalle verder: “met als belangrijkste doelstelling om ons meer concurrentieel te maken tegenover het buitenland en liefst zelf een voorsprong te nemen. Niet alleen nu, maar ook binnen vijf en tien jaar.” Concreet werden achttien projecten ondersteund voor een totaalbedrag van ruim 12 miljoen euro, in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Met name de projecten waar samenwerking centraal staat kunnen van deze steun genieten.

Een van de gesponsorde projecten is ‘Re:plus’, een samenwerking tussen Textgain, Mediahuis, Tree company, Wieni en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zij werken aan een AI-gedreven tool die mediagebruikers helpt om via ­online debat hun meningen te ­delen, die van anderen te ontdekken en van daaruit hun eigen ­mening te vormen, “en dit alles op een gezonde en beschaafde manier”, aldus Guy De Pauw, CEO bij Textgain. Voor een ander project, ‘Eerste hulp bij twijfel’, werkt Textgain dan weer samen met VRT, Roularta, VUB enKU Leuven. Het doel van dit project is om twijfelende Vlamingen ­te helpen om feiten en fictie van ­elkaar te ­ scheiden.

In beide projecten betreft het een consortium met onder meer de academische en mediawereld om ieders expertise te benutten en zo sneller tot betere resultaten te komen. Concrete toepassingen zijn er nog niet. “Maar toch worden dit soort projecten nauwlettend gevolgd door het buitenland, waar men nog lang zo ver niet is”, weet Kristin Van Damme, onderzoeker bij imec en Ugent. 

Is samenwerking de sleutel om met succes te concurreren met internationale mediabedrijven?

De boodschap dat samenwerking loont is al duidelijk doorgedrongen in de mediasector. Dat kan zeker bijdragen tot een versneld bereiken van een resultaat, als dat een oplossing biedt voor problemen die iedereen deelt, zegt Stijn Lehaen, algemeen directeur technologie en infrastructuur bij VRT: “Zo werken we samen met onder meer Roularta aan een tool die content op verschillende manieren aanpakt zodat die automatisch voor hetzelfde verhaal bijvoorbeeld zowel een audiobestand als een korte en lange tekst distilleert. Dat zal nog wel manuele afwerking vergen, maar zo kan je toch al veel tijd besparen.”

Stijn wijst ook nog op Podgrond, het gezamenlijk podcast-platform voor Vlaanderen: “We willen ervoor zorgen dat onze Vlaamse podcasts, die uitzonderlijk goed zijn, niet alleen op internationale platforms worden geconsumeerd, want dan worden alleen die laatste er beter van. We bekijken momenteel de haalbaarheid van een eigen platform, gedeeld door de belangrijkste Vlaamse media.”

Ambities om internationaal te concurreren

Concurreren met de internationale media- en contentbedrijven is in elk geval een reële ambitie, besluit Jonathan Van de Velde, Program and Communications Director bij Medianet Vlaanderen: “Vele Vlaamse bedrijven genieten enorm veel internationale aandacht, zowel op het vlak van mediacontent als van mediatechnologie. Met de juiste allianties kunnen we internationaal best veel betekenen.”

Wil je meer lezen over het boeiende debat dat begin mei werd uitgezonden op Kanaal Z? Download onze pdf, waar onder meer ook de impact van deepfake, ChatGPT en Tiktok aan bod komen. Je vindt de uitzending van Kanaal Z hier ook terug:

Deel deze pagina