Systeemintegratie is het proces om een systeem te creëren waarbij meerdere systemen of toepassingen worden gecombineerd tot een efficiënte en samenhangende omgeving. In een datacenter kan dat gaan over het ontwerpen of bouwen van een aangepaste architectuur of toepassing, zoals de integratie van een brandmeldinstallatie in combinatie met een gasblussysteem, of over de integratie van nieuwe of bestaande hardware of communicatie, zoals services voor migratie, consolidatie en optimalisatie van IT-apparatuur en -bekabeling, serverrooms of netwerkkasten.