ISO is de afkorting voor International Organization for Standardization, een internationale organisatie die normen ontwikkelt voor verschillende industrieën en activiteiten. Een ISO-certificering is een aanduiding dat een bedrijf of organisatie aan bepaalde normen voldoet, die zijn vastgelegd door ISO.

Een goed voorbeeld is het ISO-certificaat ‘ISO 14001’ voor milieubeheer: de internationale standaard voor milieumanagement. Als eerste datacenter in België heeft LCL Data Centers dat certificaat behaald. Deze vereisten zijn richtlijnen om de meest milieuvriendelijke en energie-efficiënte oplossing te vinden voor alles in je bedrijf: van het papier en de schoonmaakmiddelen die je gebruikt tot de manier waarop je je afvalstroom, transport en koeling organiseert.

Ook deze certificaten bewijzen dat LCL voldoet aan verschillende normen en eisen