Datacenters zijn gebouwen, met daarin vele rijen kasten met servers, waarin het internet is ondergebracht en verbonden. Je kan een datacenter ook wel omschrijven als professioneel beheerde, energie-efficiënte en ecologisch duurzame gebouwen die de computer- en andere apparatuur huisvesten en van stroom voorzien om onze digitale activiteiten te ondersteunen. Net zoals wegen en bruggen de fysieke infrastructuur leveren, leveren datacenters de digitale infrastructuur waarop onze moderne economie en samenleving zijn gebouwd.

Meer over onze datacenterexpertise