Data ecosystemen zijn omgevingen waarbinnen organisaties vertrouwd data kunnen uitwisselen. In deze omgevingen kunnen twee of meerdere actoren (publieke, private of beide) samenkomen om op verschillende manieren gegevens of diensten uit te wisselen en zo waarde te creëren door de verwerkte gegevens en informatie te verzamelen en te analyseren. Deze gegevenssystemen helpen dus vooral hun klanten beter te begrijpen om betere prijs-, operatie- en marketingbeslissingen te nemen. De term ecosysteem wordt gebruikt in plaats van ‘omgeving’ omdat data ecosystemen, net als echte ecosystemen, ook bedoeld zijn om in de loop van de tijd te evolueren.