Er zijn verschillende manieren waarop datacenters hun energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen:

  • Energiezuinige servers en moderne koeltechnologieën, zoals lagetemperatuurkoeling en vloeibare koeling, kunnen het energieverbruik van een datacenter aanzienlijk verlagen.
  • Ook besparende maatregelen, zoals energiezuinige verlichting, stekkers en schakelaars of een zuinige airconditioning, kunnen helpen om de totale energiebehoefte van het datacenter omlaag te krijgen.
  • Datacenters worden steeds vaker in gebieden met overvloedige hernieuwbare energiebronnen geplaatst, of de beheerders kiezen voor installaties om zelf hernieuwbare energie op te wekken, bijvoorbeeld zonnepanelen. Zo zijn datacenters steeds minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en blijft het energieverbruik beperkt.
  • Slimme netwerkarchitectuur, zoals software-defined networking (SDN), en netwerkvirtualisatie kunnen het energieverbruik van een datacenter verlagen, doordat ze de efficiëntie te verhogen en overcapaciteit te verminderen.
  • Ten slotte kan ook de recyclage van oude servers en andere hardware bijdragen aan de duurzaamheid van datacenters, door grondstoffen te besparen en afval te verminderen.

Let op: Het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen bij een datacenter is niet alleen afhankelijk van de technologieën die er worden gebruikt. Ook de locatie en de manier waarop men het datacenter beheert, spelen een belangrijke rol. Een datacenter in een gebied met een koel klimaat zal bijvoorbeeld minder energie verbruiken voor koeling dan een datacenter in een gebied met een warm klimaat.

Deel deze pagina