ISO 45001-certificaat – BSI

Onze datacenters voldoen aan de internationale norm voor professionele gezondheid en veiligheid. Dit wordt bevestigd door het ISO 45001-certificaat, een internationale norm die vereisen omschrijft voor een managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk (OH&S). Het biedt organisaties een kader om risico's te beheren en OH&S te verbeteren. De eisen voor OH&S zijn niet beperkt tot fysieke gezondheid, maar omvatten ook psychosociaal welzijn en ergonomie. (elementen waar de CODEX-wetgeving meer op focust)

Dit ISO-certificaat omvat criteria voor een beleid, doelstellingen, implementatie, werking, auditing en herziening voor belangrijke elementen zoals: betrokkenheid van het leiderschap, deelname van werknemers, identificatie van gevaren en risicobeoordeling, naleving van wettelijke en regelgevende vereisten, noodplanning, onderzoek naar incidenten en continue verbetering.

Wij zijn het eerste datacenter in België dat het ISO 45001-certificaat heeft ontvangen. Dit betekent dat we veiligheid op de werkplek zeer serieus nemen en meer bewustzijn willen creëren voor de veiligheids-/beveiligingsrisico's in datacenters om incidenten of gezondheidsproblemen te voorkomen. Dit geldt niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor derden zoals klanten en leveranciers, of iedereen die onze datacenters bezoekt. Mocht er zich een incident voordoen, dan melden we dit en voeren verbeteringen door. We voeren risicobeoordelingen en evaluaties uit en nemen dienovereenkomstig maatregelen voordat we potentieel risicovolle taken uitvoeren.

Het ISO 45001-certificaat is toegekend door BSI.