ISAE 3000 type 2 en ISAE 3402 type 2 rapporten

De ISAE 3000 type 2 en ISAE 3402 type 2 kwaliteitsrapporten zijn beide opnieuw toegekend aan alle LCL-locaties, inclusief LCL Wallonia One voor het eerst in 2023. ISAE staat voor International Standard on Assurance Engagements en deze rapporten bieden inzicht in ons risicomanagement, maar ook de kwaliteit en betrouwbaarheid van interne processen en informatiebeveiliging.

ISAE 3000 richt zich op operationeel beheer, om ervoor te zorgen dat interne processen worden geïmplementeerd. ISAE 3402 werkt vanuit een financieel perspectief en moet voldoen aan ISAE 3000. De criteria die in het rapport zijn opgenomen, omvatten oa. toegang tot het datacenter, incidentbeheer, onderhoud van de perimeter en generatoren.

In een type 2 rapport worden de inspanningen die we ondernemen op het gebied van informatiebeveiliging over een volledig jaar getest. De rapporten bewijzen dat je kan rekenen op een veilige en goed onderhouden datacenterinfrastructuur bij LCL.

Abdellah Mahlous, Operations Manager bij LCL: “De ISAE-rapporten geven onze klanten inzicht in de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze datacenterservices. We kunnen nu een rapport aan onze klanten tonen dat bevestigt dat ze bij ons veilig zijn. Voor een datacenterbedrijf zoals LCL is het naar onze mening belangrijker om te voldoen aan de operationele ISAE 3000 dan aan de financiële ISAE 3402. Niettemin vragen klanten voornamelijk om ISAE 3402.”

Consultancybedrijf Deloitte voert deze audit jaarlijks uit.

Wilt u meer weten over onze ISAE-rapporten? Lees deze artikels:

LCL behaalt twee ISAE-kwaliteitsrapporteringen

ISAE 3402 type 2: wereldwijde norm voor zekerheid over geschikte interne controles (lcl.be)