LCL blijft continu werken aan een optimale informatiebeveiliging voor zijn klanten. Daarom zet ons bedrijf zich volop in om de ISO-norm 27001 voor informatiebeveiliging te behalen. Daarnaast engageert LCL zich voor de ISO 14001-norm betreffende milieumanagement.

De ISO 27001-norm aangaande informatiebeveiliging staat intussen negen maanden hoog op de agenda van Abdellah Mahlous, Operations Manager bij LCL:
“Veiligheid van data wordt steeds belangrijker. Om de kwaliteit die we reeds bieden te officialiseren en op sommige vlakken zelfs nog te verbeteren, kiest LCL er nu voor om de ISO 27001-certificering na te streven. Deze certificering legt de nadruk op voorspelbaarheid. Zo worden er een aantal processen geïnstalleerd om volgens bepaalde standaarden te werken. Toch zullen deze procedures de flexibiliteit van onze dienstverlening niet in de weg staan. Bedoeling is om dit jaar voor de eerste keer de ISO 27001-norm te behalen.”

Omdat LCL begaan is met het milieu zal ook de ISO-norm 14001 nagestreefd worden. Abdellah Mahlous legt uit: “Op dit moment levert LCL al een aantal inspanningen voor het milieu. Zo gebruiken we groene energie en zorgen we voor gescheiden ophaling van bijvoorbeeld onze batterijen voor noodstroomvoorziening. Maar alles kan beter. We willen bekijken hoe het staat met het rendement en de CO2-uitstoot van onze huidige machines, en hier ook aandacht aan besteden bij toekomstige aankopen. Verder zullen we nagaan hoe we energiezuiniger tewerk kunnen gaan en nog meer aandacht besteden aan gescheiden afvalophaling.”
Deel deze pagina: