Een document opslaan of doorsturen in een uiterst beveiligde omgeving? Het kan voortaan via TRUSTO. Dit digitale platform is ondergebracht bij LCL.

Onder meer banken, verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen en telecommunicatiebedrijven kunnen vanaf nu hun vertrouwelijke data en documenten opslaan in en versturen via het nieuwe digitale platform TRUSTO. “Je mag gerust stellen dat het TRUSTO-platform één van de meest beveiligde archieven met rechtsgeldige draagkracht verzekert”, stelt Patrick Van Buggenhout, één van de initiatiefnemers achter dit project.

TRUSTO biedt een integraal concept van een hardware en softwareoplossing die toelaat om uitsluitend met tussenkomst van een openbaar ambtenaar, in dit geval een gerechtsdeurwaarder die optreedt als TTPO (Trusted Third Party Officer), het gebruik van elektronische documenten in het algemeen, en het interactief elektronisch verkeer van documenten en data in het bijzonder, en hun juridisch tegenstelbare archivering, te attesteren door onder meer gebruik te maken van het IATIS principe (Identificatie, Authenticatie, Timestamping, Integriteit en Storage). Zo volgt TRUSTO de flow van een documentbeweging van het begin tot het einde, zowel op het niveau van de deelnemende partijen als op het niveau van het document. Wie gebruik maakt van het platform moet zich authenticeren. Zonder identificatie kan je geen documenten opladen, raadplegen, bewaren of doorsturen. Alle bewegingen van het unieke document worden tegenstelbaar geregistreerd. Wil je als gebruiker een vertrouwelijk document doorsturen, verstuur je enkel de link naar dat document. Bij een aangetekende zending moet de bestemmeling zich identificeren met zijn eID.

Voor de ontwikkeling en lancering van TRUSTO zijn de beste spelers op de markt samengebracht. “Documentverwerker Joos Comsmail van Group JOOS biedt uitgelezen expertise op vlak van gepersonaliseerde transactionele documenten, Hitachi Data Systems (HDS) is de leverancier van het HCP 500XL platform en LCL is ons data center”, aldus TTPO Patrick Van Buggenhout. “De omgeving voor onze hardware moest perfect zijn en aan de hoogste standaard beantwoorden. Na marktonderzoek is LCL als beste housing partner uit de bus gekomen. Het data center van LCL in Diegem is aan de hoogste norm Tier III-gecertificeerd en bezit de ISO-certificaten voor milieubeheer en dataveiligheid. LCL garandeert ons bovendien te blijven investeren in haar infrastructuur en de technologische voorsprong die het heeft op haar concullega’s te behouden.”
Deel deze pagina: