Nu we net het nieuwe jaar hebben ingezet, neem ik graag even de tijd om terug te kijken op de afgelopen twaalf maanden. 2023 was een fantastisch jaar, gevuld met dynamiek, groei en belangrijke stappen voorwaarts voor LCL Data Centers.

Uitbreiding in Aalst en een sportieve alliantie

Het jaar begon met een uitdagende taak die we succesvol hebben volbracht. In februari hebben we met trots de bouw van ons nieuwe datacenter in Aalst afgerond. Deze indrukwekkende prestatie was het resultaat van een sterke teaminspanning, waarmee we niet alleen fysiek zijn gegroeid maar ook laten zien dat we sterk geloven in vooruitgang door technologie.

Niet veel later kondigden we onze speciale samenwerking met de Borlée-broers aan, drie buitengewone atleten, momenteel alweer in volle voorbereiding voor het komende sportjaar. We zijn vooral onder de indruk van hun drive en ambitie, waarden die ook in onze missie centraal staan. Het doel van dit partnership is de broers Borlée te ondersteunen op weg naar hun zoveelste sportieve succes en zo anderen te inspireren.

De Borlées met een deel van het LCL-team
De Borlées met een deel van het LCL-team

Ons eerste ESG-rapport

Een van onze meest opmerkelijke mijlpalen het voorbije jaar was de publicatie van ons eerste ESG-rapport. We zijn in 2022 begonnen met de creatie en implementatie van een ESG-strategie, en in 2023 hebben we concrete KPI's opgesteld. Duurzaamheid gaat niet alleen over het milieu (Environment), maar we kijken ook steeds meer naar sociale (Social) en bestuursaspecten (Governance). Dit rapport is dus meer dan een checklist. Het is het resultaat van een lange inspanning waar heel LCL trots achter staat. Onze duidelijke doelstellingen, zoals klimaatneutraliteit tegen 2030, een verminderde CO2-uitstoot en andere groene energie-initiatieven, tonen aan dat duurzaamheid geen eenmalige actie is voor ons, maar een voortdurende inzet waarop we steeds verder bouwen.

En zo gezegd, zo gedaan. Vorig jaar hebben we concrete stappen gezet door nieuwe zonnepanelen en laadpalen te installeren, waarmee we actief onze ecologische voetafdruk verminderen. Bovendien zijn we unieke partnerships aangegaan met o.a. Close the Gap, Oxfam, SOS Kinderdorpen en (W)onderweg, waardoor we een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. We kiezen ook specifiek voor partnerships die actief en zichtbaar zijn rondom ons. Zo worden de tuinen van LCL prachtig onderhouden door ViTeS, een lokale sociale tewerkstellingsorganisatie.

Meer groei en diversiteit

Ondanks de uitdagingen bij het vinden van geschikte profielen, hebben we het afgelopen jaar veel nieuwe teamleden mogen verwelkomen. Onze organisatie wordt niet alleen groter, maar ook diverser. Zo hebben we bij de samenstelling van onze Raad van Bestuur een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen nagestreefd, terwijl we ook – met success – streven naar meer diversiteit in operationele functies. Dit is een bewuste keuze die bijdraagt aan een inclusieve en evenwichtige werkomgeving.

Grazende schapen voor zonnepanelen

Operationele uitdagingen en klanttevredenheid

In juli werd ons datacenter in Antwerpen getroffen door een elektriciteitsstoring in het distributienetwerk die maar liefst 23 uur duurde. Ondanks het gebrek aan stroom zijn we naadloos overgeschakeld naar onze noodgeneratoren, dankzij de uitstekende opvolging door onze medewerkers. Er werd uiteindelijk geen enkele onderbreking in de dienstverlening van LCL vastgesteld - zelfs niet terwijl 2500 andere bedrijven in de buurt zonder stroom zaten. Dit toont aan hoe betrouwbaar onze services zijn. Ondanks operationele hindernissen zoals deze, behaalden we goede resultaten in ons klanttevredenheidsrapport, met een indrukwekkende NPS-score van 53.

Globale trends en een vooruitblik naar 2024

Terwijl wereldwijde gebeurtenissen - zoals de oorlogen in Oekraïne en Gaza - de macro-economische omgeving beïnvloeden, blijven we alert voor de impact ervan op onze sector. Een concreet gevolg van dergelijke conflicten is bijvoorbeeld inflatie, wat o.a. leidt tot hogere energieprijzen. Dat onderstreept waarom onze duurzaamheidsmissie zo belangrijk is. Bedrijven moeten steeds zelfvoorzienender worden op het gebied van energie om de impact van wereldwijde veranderingen beter op te vangen.

Ook de opkomst van AI, zoals de groeiende populariteit van ChatGPT, transformeert het speelveld voor datacenters. Deze technologieën vergroten de vraag naar dataverwerking en hebben aanzienlijke invloed op het energieverbruik van datacenters. Hoewel nieuwe innovaties zoals liquid cooling momenteel nog niet sterk zichtbaar zijn, is het essentieel dat onze sector zich voorbereidt op deze veranderende dynamiek. De belangrijkste boodschap is dus simpelweg: hoe kunnen we nog efficiënter omgaan met energie?

Terwijl we terugblikken op 2023, kijken we ook vooruit naar 2024. Er staan boeiende ontwikkelingen op de agenda, waaronder het verder uitwerken van onze samenwerking met EcoVadis om onze duurzaamheidsambities verder uit te bouwen, de lancering van een nieuw klantenportaal en andere innovaties die onze klantenervaring stevig zullen verbeteren.

Kort samengevat: 2023 was een jaar van aanhoudende groei, pittige uitdagingen en fijne samenwerkingen. Oprechte dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van LCL. Ik ben enorm enthousiast over wat de toekomst in petto heeft!

Deel deze pagina: