“Je moet heel erg veel weten over een mediagebruiker om een goede service te kunnen bieden,” stelt Dieter Boen, Manager innovatie bij de VRT, in de talk show die LCL en Equinix op 26 april 2022 organiseerden.  In deze talk show kwamen onderwerpen aan bod zoals het veranderende digitale landschap, de invloed van de kijker (of luisteraar) op de strategie en de rol die media-ecosystemen, innovatie en (inter)nationale samenwerking spelen in de toekomst van omroep- en mediabedrijven. Met name dit laatste onderwerp is een hot topic in medialand en leverde interessante gespreksstof op aan tafel.

Controle over eigen data

Al jaren zijn er hevige discussies gaande over de alsmaar toenemende macht van een aantal grote techspelers, doordat zij beschikken over een enorme hoeveelheid gebruikersdata die ze vervolgens zelf vermarkten en doorverkopen aan adverteerders. Enerzijds gaat de discussie over de inbreuk op de privacy van de consument, die we in Europa proberen te beschermen met bijvoorbeeld GDPR; anderzijds over het level playing field voor innovatieve startups die de markt willen betreden, maar door de monopoliepositie van grote techspelers deze kans niet voldoende krijgen.

Het teruggeven van de controle over eigen data is een onderwerp waar vele partijen zich over buigen. Zo ook het Vlaamse initiatief SolidLab, bestaande uit onderzoeksteams van een aantal gerenommeerde Belgische universiteiten. De gedachte achter SolidLab is dat je alleen tot een maatschappelijk gedragen oplossing kunt komen als je het interdisciplinair aanpakt. Er moet immers simultaan iets veranderen aan technologie, wetten, economie, kennis, houding en gedrag.

 

Ontkoppeling van data en diensten

Het voornaamste doel van SolidLab is om de ontkoppeling van data en diensten mogelijk te maken,” vertelt prof. Erik Mannens, Research Valorisation Director bij imec, professor Semantic Intelligence bij Universiteit Gent en leider van één van de onderzoeksteams. “Door deze ontkoppeling is de beschikbaarheid van data niet meer onder controle van de grote techspelers en dit maakt het toetreden tot de markt haalbaar voor innovatieve nieuwkomers.”

Eric Mannens

Solid is een technologie waarbij het mogelijk wordt om applicaties in tweeën te delen: een datalaag en een dienstenlaag. Gebruikersdata wordt opgeslagen in een soort digitale koffer, de zogenoemde ‘datapod’. De eigenaar van deze datapod is de gebruiker zelf. Deze gebruiker kan dan zelf besluiten wie er toegang krijgt tot de datapod en kan deze toegang ook op ieder moment weer intrekken. Iedere persoon kan over meerdere datapods beschikken en per datapod de toegang bepalen. Denk aan datapods voor HR-data, overheidsdata, zorgdata en mediadata. Aan de business kant is er door de inzet van Solid sprake van een level playing field aangezien nu iedere dienstenaanbieder evenveel kans heeft om toegang tot de data te vragen en te krijgen. Hierdoor kunnen ook zij makkelijk de markt betreden en zal de beste aanbieder terrein winnen, niet langer alleen de bedrijven met de meeste gebruikersdata in hun eigen data silo’s.

Een voorbeeld

Wanneer een consument wekelijks 2 liter melk koopt bij supermarkt A, kan deze supermarkt concluderen dat de consument 2 liter melk per week drinkt en op basis daarvan een profiel maken. Maar als deze consument bij andere supermarkten ook nog eens 8 liter melk per week koopt, klopt het profiel niet. Als alle supermarkten kunnen aansluiten op de datapod van de consument, krijgen zij ineens een geaggregeerd en geanonimiseerd completer beeld en kunnen zij een passender profiel van de consument maken.

De Vlaamse overheid heeft inmiddels zeven miljoen euro geïnvesteerd in Solid, omdat zij het mogelijk wil maken voor burgers om hun gegevens via één portaal te beheren. “Op het moment dat je gaat verhuizen en je meldt dit bij je gemeente, is het in veel gevallen zo dat deze verhuizing niet automatisch gemeld wordt bij andere overheidsinstanties (omdat iedere instantie zelf een kopij bezit van die data). Daar moeten mensen dus zelf actie ondernemen. Door het gebruik van datapods zal dit in de toekomst niet meer nodig zijn. Alle overheidsinstanties hebben immers toegang tot dezelfde data op één plaats, zijnde de datapod, en kunnen dit meteen verwerken in hun systemen. Dat maakt het voor de Vlaamse overheid erg belangrijk om van bij het begin bij dit initiatief betrokken te zijn,” aldus Erik Mannens. De ambitie van SolidLab is om binnen twee jaar een ecosysteem te hebben ontwikkeld waarmee Vlaanderen zich industrieel kan positioneren op wereldniveau.

Toepassing bij mediabedrijven

Er loopt op dit moment een proof of concept van Solid bij de BBC en VRT. Het zal niet vaak voorkomen dat een kijker maar één mediakanaal leest, kijkt of luistert. Hierdoor heeft éénzelfde mediabedrijf nooit een volledig beeld van zijn gebruikers. Door aan te sluiten op Solid is er een mogelijkheid om een volledig gebruikersprofiel in kaart te brengen, waardoor mediabedrijven hun aanbod naadloos kunnen laten aansluiten op de wensen van lezers, kijkers en luisteraars. Als mediabedrijven de data inzichten die zij opdoen van hun gebruikers aan hen teruggeven en deze gegevens via de datapod weer anoniem gedeeld kunnen worden met andere mediabedrijven, is het 100% gebruikersgericht media ontwikkelen dichterbij dan ooit.

Maar waar blijft deze data? Het Vlaams Datanutsbedrijf, dat tot doel heeft het vertrouwen van de burger in het delen van data te verhogen door in te zetten op verantwoord en veilig data delen, wil het ecosysteem bootstrappen. Hierdoor zal iedere Vlaming al op zijn minst over één datapod beschikken, waar alle overheidsdata in zit. Dat is waar datacenters een belangrijke rol spelen. Doordat de data op een centraal punt zal moeten liggen, zal er behoefte zijn aan ‘trusted podbeheerders’. LCL Data Centers heeft de ambitie, en voldoet aan alle voorwaarden, om deze trusted podbeheerder te zijn voor alle Belgische mediabedrijven.

Meer weten over het initiatief SolidLab, de Solid-technologie en de mogelijkheden voor mediabedrijven? Bekijk onze talk show of neem contact op met Robert van Beurden, Media Broadcasting Expert bij LCL.

Deel deze pagina: