MLOZ IT is een vzw die hooggespecialiseerde informaticadiensten voor de onafhankelijke en neutrale ziekenfondsen levert. De medewerkers van MLOZ IT zorgen er onder meer voor dat de klanten van de mutualiteiten in kwestie online hun dossiers kunnen raadplegen en de nodige formulieren kunnen downloaden, en dat de elektronische verwerking van de terugbetaling van zorg goed verloopt. “We beheren 80 terabyte aan gegevens voor de 370 kantoren van de onafhankelijke en neutrale ziekenfondsen in België”, zegt Etienne Ronsmans, Project Manager Lead bij MLOZ IT.

Nood aan vernieuwing
Om hun klanten een betrouwbare en beveiligde toegang te bieden tot de gegevens en toepassingen van de mutualiteiten, moeten die gegevens veilig opgeslagen worden én vlot toegankelijk zijn via performante verbindingen. MLOZ IT had tot voor kort een intern data center in Anderlecht dat het zelf managede. Dat data center bevatte zowel de ontwikkelomgeving als de productieomgeving van MLOZ IT.

Na een doorlichting door de ControleDienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) bleek dat één data center niet voldoende was: “De audit toonde aan dat er nood was aan een tweede data center om de gegevens van onze klanten veilig te stellen”, zegt Ronsmans. “We kregen het advies om onze productieomgeving en de ontwikkelomgeving fysiek helemaal te scheiden.”

Het bedrijf liet daarop een haalbaarheidsstudie uitvoeren over de outsourcing van haar data center. Het oorspronkelijke plan was om een deel van de gegevens verder intern te beheren en een deel uit te besteden. Uit de studie bleek echter dat de migratie van alle gegevens naar een extern data center de efficiëntste oplossing was. “Ons intern data center was aan vernieuwing toe en dat zou heel wat kosten met zich meegebracht hebben. Het bedrag om alle systemen te updaten werd geschat op zo’n 360 000 euro, en dan hadden we nog geen tier 3-omgeving. Het kwam in verhouding goedkoper uit om alle gegevens extern te beheren. Bovendien hebben we nu een full-blown tier 3+ omgeving en zijn we van alle infrastructuurzorgen verlost”, aldus Ronsmans.

LCL als externe partner
 “We brachten een lastenboek uit en gingen in gesprek met een aantal grote spelers op de data center-markt om een vergelijking te kunnen maken”, zegt Ronsmans. LCL kwam daarbij als winnaar uit de bus. MLOZ IT heeft verschillende redenen om voor LCL te kiezen. Zo is LCL in het bezit van meerdere data centers in België. “Voor ons is het heel belangrijk dat onze data in België blijven. We verplaatsten onze productiegegevens naar een client room op één locatie, met een backup van deze gegevens op een tweede locatie. Onze ontwikkelomgeving werd in een aparte client room ondergebracht. De afstand tussen de beide data centers die we gebruiken is groot genoeg, zodat bij een calamiteit in het ene data center het andere gebouw geen hinder ondervindt”, verklaart Ronsmans. “Bovendien is de snelheid van de gegevensoverdracht tussen die twee data centers minder dan 10 milliseconden.”

“LCL is ook Tier 3-gecertificeerd, dat is een veiligheidsstandaard die aanduidt dat waar mogelijk de systemen ontdubbeld zijn zodat er geen probleem is met de continuïteit als er één systeem een probleem ondervindt. Ter vergelijking: de certificatie van ons data center in Anderlecht was Tier 2. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit bij MLOZ IT, net als bij LCL. Een andere reden waarom MLOZ IT voor LCL koos, is omdat de PUE (power usage effectiveness, de hoeveelheid energie die verbruikt wordt door het data center) van LCL tussen 1,5 en 1,7 ligt. Dat wil zeggen dat LCL heel energie-efficiënt is.”

LCL is een carrier neutral data center, de klant heeft dus de volledige keuzevrijheid qua operator. Vast staat dat alle LCL data centers een ruim aanbod aan krachtige connecties aanbieden. Ook dat is belangrijk voor MLOZ IT, aangezien de klanten van de neutrale en liberale ziekenfondsen 24/7 vlot online toegang moeten krijgen tot hun dossier en alle mogelijke documenten moeten kunnen downloaden.

De verhuis werd grondig voorbereid gedurende een periode van acht maanden. De eigenlijke migratie van de data werd op twee dagen afgewerkt. Etienne Ronsmans, Project Manager Lead bij MLOZ IT, is heel tevreden over de samenwerking met LCL: “De migratie van onze data is vlot verlopen. LCL heeft alles binnen de afgesproken termijn afgehandeld en heeft ons uitgebreid bijgestaan bij de voorbereiding van de verplaatsing.”

Over MLOZ IT/ M-team
MLOZ IT is een vzw waarvan de klanten de onafhankelijke en neutrale ziekenfondsen en hun respectieve landsbonden zijn. Het bedrijf levert hooggespecialiseerde informaticadiensten voor de gezondheidsverzekeringen. Het team van analisten, ontwikkelaars, projectleiders en netwerk- of systeemingenieurs zorgt er dagelijks voor dat de elektronische verwerking van de terugbetaling van zorg optimaal verloopt voor de 2.700.000 Belgische rechthebbenden van de diensten van de betrokken ziekenfondsen.
Begin oktober werden M-team en de Onafhankelijke Ziekenfondsen strategisch samengevoegd. M-team blijft het IT-departement van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, maar heet nu MLOZ IT. 

 
Deel deze pagina: