Toonaangevend in de overgang naar duurzame mobiliteit.

LCL Data Centers staat vooraan in de race naar duurzame mobiliteit in de snel veranderende wereld van vandaag. Onder leiding van onze Operations Manager, Abdellah Mahlous, zet LCL zich vastberaden in voor een grensverleggend initiatief. We sluiten ons aan bij de wereldwijde beweging naar duurzaamheid en stellen nieuwe normen voor de industrie met concrete acties. Omdat bedrijfsvoertuigen nog steeds verantwoordelijk zijn voor 35,92% van onze totale koolstofvoetafdruk, is het logisch dat we onze elektrische vervoersmogelijkheden upgraden.

De transformatie stimuleren

LCL heeft momenteel 43 werknemers in dienst, waarvan er 35 een bedrijfswagen hebben. Een daarvan is al 100% elektrisch, 24 andere rijden op fossiele brandstoffen en tien zijn hybride (acht werknemers hebben geen auto). Vanaf dit jaar zullen alleen nog elektrische voertuigen worden besteld.

‘Twee jaar geleden begon LCL geleidelijk aan met de ambitieuze taak om zijn wagenpark te elektrificeren, wat de eerste stap was in onze verbintenis tot duurzame praktijken’, legt Mahlous uit. ‘Onze ambities reikten echter verder dan dat. Tegelijkertijd hebben wij in al onze vestigingen oplaadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd. Ondanks de uitdagingen die dit traject met zich meebrengt, weerspiegelt het onze kernwaarden van innovatie en het verleggen van de grenzen van wat mogelijk is.’

Bij LCL is duurzaamheid meer dan een modewoord; het is een fundamenteel principe dat ingebakken is in het DNA van het bedrijf. Dat gevoel komt ook tot uiting in gesprekken met potentiële werknemers, van wie de verwachtingen ten aanzien van hun volgende werkgever steeds meer afhangen van diens verbintenissen tot verantwoorde praktijken. Net zo impactvol is de weerklank ervan bij onze klanten, die nu meer dan ooit zichtbare en concrete inspanningen voor een groenere toekomst verwachten.

In de datacenterwereld blijven de inspanningen op het vlak van duurzaamheid vaak verborgen in de complexiteit van onze dagelijkse activiteiten. ‘Daarom symboliseert ons initiatief voor elektrische mobiliteit onze toewijding op een tastbare manier’, legt Mahlous uit. ‘Deze inspanning blijft niet verborgen achter de schermen; het komt tot leven als een duidelijk en zichtbaar bewijs van onze betrokkenheid. Het herinnert ons eraan dat duurzaamheid niet in de schaduw hoort te blijven; het moet helder, toegankelijk en voor iedereen bereikbaar zijn.’

Onze oplaadpunten voor elektrische voertuigen vergemakkelijken niet alleen de verandering; ze bevorderen ze ook. De meeste oplaadpassen die op de markt verkrijgbaar zijn, zijn compatibel met onze oplaadpunten. Deze oplaadpunten zijn niet alleen bedoeld voor het gemak van onze werknemers, maar ook als een service voor alle bezoekers van de vestiging, zoals klanten en leveranciers. We moedigen onze leveranciers actief aan om over te stappen op elektrische voertuigen. Met een jaarlijks bezoekersaantal van meer dan 10.000 draagt ons oplaadnetwerk aanzienlijk bij aan de bredere beweging naar duurzaamheid.

LCL Brussels-North

Naar een groene horizon

De oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen van LCL is slechts één onderdeel van onze overkoepelende doelstelling: volledige energieneutraliteit bereiken tegen 2030. Deze ambitie wordt uitgebreid beschreven in ons ESG-rapport, een bewijs van onze transparantie en toewijding om onszelf verantwoordelijk te houden in ons traject naar duurzaamheid.

In een wereld die collectieve verantwoordelijkheid vereist voor een duurzame toekomst, is LCL Data Centers vastbesloten om aan deze verwachtingen te voldoen en ze te overtreffen. Bij onze oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen gaat het niet alleen om ‘power’ (energie) maar ook om ‘empowerment’ (autonomie). Terwijl wij de overgang naar elektrische mobiliteit vergemakkelijken, creëren wij een toekomst waarin duurzaamheid, innovatie en succes harmonieus met elkaar verweven zijn.

Lees ons ESG-rapport voor meer uitgebreide informatie over onze verbintenissen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

Deel deze pagina: