KPI’s voor elk jaar om klimaatneutraal te zijn tegen 2030

Diegem, 6 juni 2023 - Datacenterspecialist LCL brengt zijn eerste sustainability report uit met concrete KPI’s. De belangrijkste doelstelling op het vlak van klimaat is om klimaatneutraal te worden tegen 2030. Dit wil LCL realiseren door onder andere de biobrandstof HVO100 te gebruiken voor al zijn noodgeneratoren, een milieuvriendelijker gasblussysteem te installeren, de PUE van zijn datacenters te reduceren naar 1.3, zijn koelinstallaties voortdurend te optimaliseren, circulaire projecten op te starten voor de herbestemming van hardware en een beloningssysteem op te zetten voor medewerkers die hun ecologische voetafdruk verkleinen. Samen met de vele concrete initiatieven die LCL reeds nam, is dit rapport een bevestiging van zijn voortrekkersrol binnen de Belgische datacenterwereld op het vlak van duurzaamheid.

LCL publiceert zijn eerste duurzaamheidsrapport ooit. In het rapport staan duidelijke doelen op korte, middellange en lange termijn gedefinieerd. Het zijn ambitieuze, maar haalbare doelstellingen. Vanaf nu zal LCL zijn vooruitgang voortdurend monitoren en – indien nodig – bijsturen op basis van zijn gekozen KPI’s. LCL zal voortaan jaarlijks transparant rapporteren over de vooruitgang.

Het belang van duurzaamheid en milieu zat altijd al in het DNA van LCL Data Centers. Twee jaar geleden onderschreef LCL twee initiatieven om dit te onderbouwen: het Klimaatneutraal Datacenterpact (CNDCP) en Science Based Targets initiative (SBTi). Nu zet LCL zijn duurzaamheidskoers verder met een reeks concrete KPI’s, die het bedrijf publiceert in zijn eerste ESG-rapport.

CO2-uitstoot met 42% te verminderen tegen 2030

Een van de doelstellingen die LCL neemt om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, is om de CO2-uitstoot van zijn datacenters met 42% te verminderen tegen 2030. Dit doel zal het bedrijf bereiken met behulp van vier concrete actiepunten:

  1. LCL zal tegen 2024 gebruik maken van HVO100 voor de noodgeneratoren in al zijn datacenters. In oktober 2022 kondigde de datacenterspecialist aan dat LCL Brussels-West, het datacenter in Aalst, als eerste van alle datacenters, zijn noodgeneratoren zal laten draaien op de hernieuwbare biobrandstof. Het is een duurzaam alternatief voor gewone diesel waarbij 90% minder CO2-uitstoot wordt geproduceerd. Met het gebruik van deze biobrandstof voor de noodgeneratoren in al zijn datacenters, zet LCL dus een meetbare stap vooruit om de SBTi-doelstellingen te halen. Concreet heeft dit een impact van 72 ton CO2-reductie of 4,60% op Scope 1.
  2. LCL gaat de PUE van al zijn datacenters verminderen tot 1.3 tegen 2030. Het datacenter van Aalst heeft nu al een lagere PUE dan 1.3.
  3. LCL wil tegen 2027 een volledig elektrische vloot hebben.
  4. De datacenterspecialist wil dit jaar en de komende jaren het huidige gasblussysteem vervangen door een milieuvriendelijk gasblussysteem, namelijk Novec 1230. Bij eventuele incidenten zal er dan geen CO2 meer vrijkomen.
Sustainability report 2022

Van bijna 5% naar 40% zelfgeproduceerde groene energie voor alle datacenters tegen 2030

Daarnaast wil LCL ook evolueren naar 40% zelfgeproduceerde groene energie op al zijn datacenterlocaties tegen 2030. Op dit moment koopt LCL 100% hernieuwbare energie in en wekt het bedrijf zelf 4,73% groene energie op. Om de doelstelling van 40% zelfgeproduceerde groene energie te realiseren, wil LCL dit jaar nog hernieuwba­re energiecontracten (Corporate Power Purcha­se Agreements) afsluiten met lokale spelers. Op die manier wil de datacenterspecialist plaatselijke initiatieven ondersteunen en de energiepro­ductie in België stimuleren.

LCL neemt in 2023 ook nog andere initiatieven om zijn datacenters te vergroenen. Zo gaat de datacenterspecialist zijn koelinstallaties voortdurend optimaliseren, circulaire projecten opstarten voor de herbestemming van hardware en een beloningssysteem opzetten voor medewerkers die hun ecologische voetafdruk verkleinen.

Naast de initiatieven op vlak van milieu (environmental), zet LCL ook maatschappelijke doelstellingen op (social), zoals investeringen in veiligheid en welzijn op het werk, en governance objectieven, zoals het behalen van de nieuwste ISO-certificaten.

Voortrekkersrol in de Belgische datacentersector

Het is best uniek voor een kmo met 43 medewerkers (mei 2023) om een dergelijk sustainability report uit te brengen. Dit bevestigt het feit dat duurzaamheid altijd al centraal gestaan heeft in de strategie van LCL.

‘Met de publicatie van ons eerste ESG-rapport met concrete KPI’s voor 2023 en de komende jaren, zetten we onze duurzaamheidskoers gestaag verder. We willen tonen dat we het menen en dat we serieuze inspanningen gaan doen om de datacentersector beetje bij beetje te vergroenen. Hiermee bevestigt LCL zijn voortrekkersrol op het vlak van sustainability. We hopen een voorbeeld te zijn voor andere Belgische en Europese datacenterspelers, en hen aan te zetten om ook KPI’s te bepalen om de datacenterwereld klimaatneutraal te maken tegen 2030’, concludeert Laurens van Reijen, managing director van LCL Data Centers.

Deel deze pagina: