Ook dit jaar doneert LCL de sponsoropbrengst van het jaarlijkse zeilevenement aan een goed doel. De opbrengst zal gaan naar zorgorganisatie De Vijver in Deurne (Antwerpen) die valt onder Dorp nr. 2 Koningin Fabiola. De Vijver zet zich in voor jongeren en volwassenen met autisme en andere mentale en/of fysische beperkingen.

De sponsoring is onderdeel van LCL’s jaarlijkse outdoor netwerkevenement, de LCL North Sea Regatta, dat plaatsvindt op 23 juni 2022. Naast veel plezier en connecties maken, staat deze bijzondere dag in het teken van een zinderende zeilwedstrijd. Dit jaar nemen 22 boten deel aan de race. Elke boot vertegenwoordigt een bepaald sponsorbedrag voor een goed doel, en voor dit jaar voor De Vijver.

Ondersteuning voor kwetsbare adolescente meisjes

LCL draagt met het sponsorbedrag bij aan het realiseren van intensieve ondersteuning en woongelegenheid voor kwetsbare adolescente meisjes om zo hun kansen in de samenleving te vergroten. Een initiatief waar LCL helemaal achter staat. De meisjes komen uit een onveilige en moeilijke situatie en kampen veelal met emotionele, gedragsproblemen en mentale uitdagingen, zoals autisme. Qua leeftijd variëren ze tussen de 15 en 23 jaar. “Deze meisjes komen naar De Vijver toe omdat ze in de reguliere hulpverlening zijn vastgelopen. In samenwerking met het agentschap ‘Opgroeien in Vlaanderen’ kunnen wij hen een veilige plek aanbieden waar ze aan een zinvolle toekomst kunnen werken,” vertelt Annie-Marie Aldeweireldt, gedelegeerd bestuurder van Dorp nr. 2 Koningin Fabiola en zorgbedrijf De Vijver.

Dat traject heeft een moderne aanpak. Aldeweireldt: “We geven ze verantwoordelijkheid door ze een bepaald ownership over hun traject te laten nemen. Het traject wordt samen met hen opgesteld en op hun eigen tempo doorlopen. Zo wordt het niet te intensief, want bij sommige zal het sneller verlopen en bij andere wat trager. Een traject duurt gemiddeld acht tot twaalf maanden. Natuurlijk zullen we meer ondersteuning bieden, als dat nodig blijkt. Ons doel is altijd: maximale ondersteuning voor meer weerbare volwassenen.”

“We hebben begeleiding die specifiek met deze problematiek bekend is. Daarnaast hebben we ook een psycholoog en een teamcoördinator. De begeleiding is vrij intensief omdat wij echt geloven in een 1-op-1-relatie met deze jongeren. Bij de meesten begint het eerst met opnieuw vertrouwen in zichzelf te krijgen. Vooral een goede basis creëren vinden wij belangrijk.”

Kansen vergroten van iedereen in de samenleving

Net zoals vorig jaar, kiest LCL als goed doel een sociaal en lokaal project dat zich inzet voor het vergroten van de veerkracht van een sociaal-achtergestelde groep. Het past binnen de ESG-strategie van LCL, waarmee dit keer een sterke focus op het sociale aspect wordt gelegd. LCL vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen aan dit initiatief, omdat zij sterk gelooft in de meerwaarde van inclusiviteit: het bevorderen van de kansen van iedereen in de samenleving.

De sponsoring is op verschillende vlakken erg belangrijk voor zorgorganisatie De Vijver. Aldeweireldt: “Het maakt ons zichtbaar en brengt ons erkenning voor wat wij doen. Het maakt ook de maatschappij meer bewust van deze problematiek.”

“Als privéorganisatie is bovendien alle sponsoring heel erg welkom. We bieden specialistische begeleiding, dus het is een kostelijk project. Maar we gaan die uitdaging graag aan. Er is veel vraag naar in Vlaanderen, eigenlijk in heel België, omdat dit voor kinderen en adolescenten is waar alle mogelijkheden al voor zijn uitgeput,” vertelt Aldeweireldt.

Een veilige en stimulerende omgeving zorgt voor een betekenisvolle plek in de maatschappij

Het project omvat een zestal studio’s in een veilige en stimulerende omgeving. De adolescente meisjes wonen zelfstandig, maar kunnen ook samenkomen in een warme leefruimte, educatieve keuken en een educatief atelier. Ook aan een wellnessbadkamer is aandacht besteed: de gedachte erachter is dat goed voor jezelf zorgen en je zelfwaarde vergroten ook in de details zit.

Deze studio’s bevinden zich in een woongemeenschap. Zo zijn de studio’s aangrenzend aan drie mantelappartementen. Aldeweireldt: “Daar wonen betrokken bewoners die een soort voorbeeldrol op zich nemen, waardoor de stap terug naar de maatschappij kleiner wordt. Er is daarom ook een gemeenschappelijke tuin.”

De groep waaronder Zorgbedrijf De Vijver resorteert gelooft sterk in het integreren van hun gebouwen in het stadsbeeld. Ze hebben verspreid over Deurne verschillende vormen van woongelegenheid, dat gaat van gewone studio’s naar specialistische gebouwen. “Onze voornaamste missie is om mensen zoveel mogelijk te integreren in de samenleving. Door een omgeving te creëren die gelijk is aan de samenleving, leren de meisjes kennismaken en om te gaan met alledaagse gebeurtenissen, waardoor zij sneller een betekenisvolle plek in de maatschappij kunnen innemen,” vertelt Aldeweireldt.

De vijver

Zorgorganisatie De Vijver & Dorp nr. 2 Koningin Fabiola
Zorgorganisatie De Vijver is onderdeel van koepelorganisatie Dorp nr. 2 Koningin Fabiola, waar maatwerkbedrijf ACG ook onder valt. De organisatie staat bekend als specialisten in het autismespectrum; van normale begaafdheid naar mensen met licht tot zwaar verstandelijke en/of fysische beperking. De focus ligt op integreren in de maatschappij. Binnen de gehele organisatie werken ongeveer 700 mensen. De Vijver biedt begeleiding, activiteiten en woongelegenheid. Ze ondersteunen 613 personen.

Wil je meer weten over Zorgorganisatie De Vijver of het project sponsoren?

Deel deze pagina: