De rating van EcoVadis bevestigt LCL’s verwezenlijkingen op het vlak van duurzaamheid

Diegem, Aalst, Antwerpen, Huizingen en Gembloux, 15 januari 2024 – Datacenterspecialist LCL heeft de gouden medaille van EcoVadis behaald. Deze medaille verdiende LCL door zijn prima score op vier duurzaamheidsthema’s: milieu, ethiek, arbeids- & mensenrechten, en duurzame inkoop. Met deze gouden medaille bevestigt LCL opnieuw zijn leidinggevende positie in de Belgische datacentersector.

De gouden medaille van EcoVadis wordt toegekend aan de top 5% van de bedrijven die EcoVadis beoordeelt. Op vraag van prospecten en klanten en als extra onderscheidende factor, besliste LCL om zijn duurzaamheidsbeleid te laten beoordelen door EcoVadis. Ervan uitgaande dat wellicht enkel bedrijven die de nodige inspanning doen op het vlak van duurzaamheid, solliciteren naar een EcoVadis-medaille, kan men er van uitgaan dat LCL tot de absolute top behoort qua duurzaamheid. LCL kreeg een totale score van 71%. Deze score wordt bepaald door de gemiddelde score binnen vier duurzaamheidsthema’s: milieu, ethiek, arbeids- & mensenrechten en duurzame inkoop, berekend aan de hand van specifieke criteria.

Procedure voor EcoVadis-medaille

De medailles van EcoVadis worden toegekend op basis van de algemene score die bedrijven behalen binnen de vier bovengenoemde duurzaamheidsthema’s. Aan elk van de vier thema’s zijn specifieke criteria verbonden. De vragenlijst is altijd maatwerk per sector, bedrijfsgrootte en locatie. Daarom zijn niet alle 21 criteria van toepassing voor alle bedrijven. Sommige criteria wegen ook zwaarder door dan andere.

De hoogste medaille die een bedrijf kan verkrijgen is platinum. Hiervoor moet het bedrijf een score halen tussen 78% en 100%. De tweede hoogste medaille is de gouden medaille. Deze behaalt men bij een score tussen 70% en 77%. Als een bedrijf een score krijgt tussen 59% en 69%, ontvangt het een zilveren medaille. Een score tussen 50% en 58% geeft tot slot recht op een bronzen medaille. Bedrijven die lager scoren dan 50% maken geen kans op een EcoVadis-medaille.

LCL EcoVadis Gold

LCL behaalt goud

LCL behoort met de gouden medaille tot de top 5% van alle door EcoVadis beoordeelde bedrijven. Binnen de sector van LCL worden de algemene scores van de vier thema’s bepaald door deze specifieke criteria:

 • Arbeids- & mensenrechten:
  • Gezondheid en veiligheid van werknemers;
  • Werkomstandigheden;
  • Sociale dialoog;
  • Loopbaanbeheer & training;
  • Diversiteit, gelijkheid & inclusie.
 • Milieu:
  • Energieconsumptie en meten & beheren van broeikasgasemissies (GHG’s);
  • Materialen, chemicaliën & afval;
  • Klantgezondheid en -veiligheid.
 • Ethiek:
  • Maatregelen tegen corruptie;
  • Concurrentiebeperkende praktijken;
  • Verantwoord informatiemanagement.
 • Duurzame inkoop:
  • Milieu- en sociale praktijken van leveranciers.

In totaal scoorde de datacenterspecialist 70% op arbeids- & mensenrechten, 80% op milieu, 70% op ethiek en 50% op duurzame inkoop. In totaal is dit een gemiddelde van 71% - een gevorderd niveau - waardoor het datacenterbedrijf recht had op een gouden medaille.

Laurens van Reijen, managing director van LCL Data Centers, verklaart: ‘We zijn enorm trots dat we voor de eerste keer deelnemen en meteen een gouden medaille van EcoVadis binnenhalen. Dit toont nogmaals aan dat we enorm veel belang hechten aan duurzaamheid en dit op verschillende niveaus binnen onze vijf datacenters. Toch betekent het feit dat we nu een gouden medaille behaald hebben niet dat ons werk hier stopt. Er zijn zeker nog punten waar we beter op kunnen scoren. Zo gaan we in de nabije toekomst extra aandacht besteden aan het thema duurzame inkoop in het kader van scope 3 CO2-emissies. Dit gaan we concreet doen door een actieplan op te zetten, onze leveranciers te bevragen over hun duurzaamheidsdoelstellingen en deze te formuleren met behulp van realiseerbare actiepunten. Zo blijven we onszelf steeds uitdagen om hiermee aan de slag te gaan. Enkel door te innoveren en investeren kunnen we ervoor zorgen dat onze datacenters state-of-the-art blijven en dat we onze doelstelling om klimaatneutraal te worden tegen 2030 halen.’

In totaal werden er al meer dan 100.000 bedrijven wereldwijd beoordeeld door EcoVadis.

 

Deel deze pagina: