De IT-infrastructuur vormt het kloppend hart van vrijwel elk bedrijf, met het in-house datacenter als basis. Wanneer dit datacenter moet verhuizen, brengt dat veel risico’s én kosten met zich mee. Een verhuizing is dan ook het perfecte moment om outsourcing te overwegen. 

Waarom verhuizen?

Er kunnen verschillende redenen zijn om je in-house datacenter te verhuizen. Misschien verhuist het bedrijf naar een andere locatie. Of zijn er uitbreidingsplannen waardoor het datacenter uit zijn jasje groeit. Aan de andere kant kan het thuiswerken ervoor zorgen dat er juist minder ruimte nodig is, waardoor het afstoten van dure kantoorruimten een optie wordt.

Wanneer er geen sprake is van een in-house datacenter, maar de data al opgeslagen is in een extern datacenter, kan ontevredenheid over de huidige leverancier een reden zijn om te verhuizen naar een andere leverancier.

Uitdagingen

De verhuizing van een datacenter brengt veel uitdagingen met zich mee. In de huidige digitale wereld speelt IT namelijk een essentiële rol op bijna elk niveau. Dat betekent dat de bedrijfscontinuïteit al snel in het gedrang komt wanneer systemen niet optimaal functioneren. Bij een verhuizing van een in-house datacenter liggen storingen en connectiviteitsproblemen altijd op de loer. Een storing kan grote financiële en operationele gevolgen hebben. Riskmanagement is hierbij essentieel: alle risico’s rondom de verhuizing moeten zorgvuldig in kaart worden gebracht.

Aan zo’n gedegen voorbereiding hangt echter wel een prijskaartje. Daar komen de kosten voor de daadwerkelijke verhuizing nog bij. Afhankelijk van de omvang van het datacenter kan dat aardig op lopen. Zo kost alleen al het verhuizen van één enkel rack ongeveer 6.000 euro. In plaats van een fysieke verhuizing (lift & shift), kunnen bedrijven ervoor kiezen om de bestaande IT-apparatuur te vervangen door nieuwe apparatuur op de nieuwe locatie. Het voordeel van deze optie is dat er minder kans op storingen is tijdens de verhuizing. Maar daar staat een forse investering tegenover. Er moet immers nieuwe IT-apparatuur worden aangeschaft en geïmplementeerd. Terwijl deze nieuwe IT-infrastructuur wordt opgebouwd, draaien de oude IT-systemen gewoon door. En dat betekent dubbele kosten.

lcl employees

Outsourcing als optie

Het is duidelijk dat het verhuizen van een datacenter een risicovolle en kostbare operatie is. Bovendien is het beheer van een in-house datacenter voor de meeste bedrijven geen corebusiness en ligt het voor de hand deze taken af te stoten. Daarom is het geen gek idee om juist op dit moment outsourcing van je in-house datacenter, naar een daartoe gespecialiseerde partij, in overweging te nemen. Outsourcing biedt veel voordeel en gemak, en bovendien liggen er verschillende kansen op het gebied van connectiviteit, ecosystemen, co-creatie en flexibiliteit.

Op het gebied van connectiviteit heb je bij LCL bijvoorbeeld keuze uit veertig verschillende telecomproviders. Bovendien kun je mogelijk aansluiten op één van onze ecosystemen die wij in onze vier datacenters verspreid over België hebben opgezet. Daarnaast is ook duurzaamheid een argument om te kiezen voor een datacenter. Vanuit de Europese wet- en regelgeving moeten datacenters aan strenge eisen voldoen. Zo is er de Europese Greendeal voor duurzame datacenters die investeringen vereist in steeds meer energie-efficiënte apparatuur. LCL ondersteunt de Greendeal al vanaf dag één. Dit betekent dat wij een kwalitatief hoogwaardig IT-landschap aanbieden dat voldoet aan alle eisen van de moderne samenleving.

Kostenplaatje

Net als ieder ander bedrijf, heeft ook jouw bedrijf waarschijnlijk specifieke wensen en eisen ten aanzien van IT. Een gespecialiseerd datacenter denkt graag met je mee. Bijvoorbeeld als het gaat om co-creatie oplossingen op maat, door te verbinden met mogelijke businesspartners die in hetzelfde datacenter staan. Of als het gaat om de financiering van nieuwe IT-apparatuur. De aanschaf van nieuwe apparatuur vraagt om een diepte-investering en dat is voor veel bedrijven moeilijk te financieren. Door verkoop van oude apparatuur en/of voorfinanciering van nieuwe apparatuur is het mogelijk de kosten omlaag te brengen, maar ook om over te stappen naar een flexibeler financieringsmodel dat is gebaseerd op operationele kosten in plaats van investeringen.

Minder zorgen, lagere kosten en geen risico’s die de continuïteit van je bedrijf in gevaar brengen? Kansen benutten die ontstaan als gevolg van een betere connectiviteit? Het kán als je de verhuizing van je IT-infrastructuur aangrijpt om afscheid te nemen van het in-house datacenter en te kiezen voor outsourcing.

Wat hulp om te beslissen

Nog altijd niet zeker of je moet bouwen of kopen? Doe de Quick Scan!
Door drie korte vraagjes te beantwoorden, zal je een beter idee hebben van welke optie het best bij jouw bedrijf past.
Deel deze pagina: