De afgelopen vier jaar heeft LCL zijn strategie opnieuw scherpgesteld. De missie, visie, waarden; alles werd onder handen genomen. Daar plukken we nu de vruchten van. Sinds kort zijn we namelijk de trotse eigenaar van het ISO 9001-certificaat.

ISO 9001 is wereldwijd dé erkende maatstaf voor transparantie, betrouwbaarheid en kwaliteit. Met dit certificaat beschikt LCL over een instrument om een doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en uit te voeren door de processen rondom klachtenbehandeling en risico- en procesbeheersing te optimaliseren. Daar zullen onze klanten volop van profiteren. 

Voor onze klanten

Het behalen van dit certificaat kadert volledig in onze strategie van Customer Intimacy. We willen weten wat onze klanten en prospecten belangrijk vinden. Regelmatige bevragingen zijn dus van belang evenals transparantie in onze communicatie. Met dit certificaat kunnen we onze klanten niet alleen garanderen dat zij de beste kwaliteit krijgen, maar ook dat we continu bezig zijn om de processen te verbeteren die de klantentevredenheid kunnen verhogen. Alleen dan kunnen we het maatwerk leveren dat zij nodig hebben.

Daarnaast wordt dit certificaat ook gezien als een maatstaf voor de betrouwbaarheid en de kwaliteit van ons bedrijf. Het wordt toegekend op basis van de evaluatie van onder meer risico- en procesbeheersing, en klachtenbehandeling.

Voor onszelf

LCL ziet dat klanten bij het uitzoeken van een datacenter steeds vaker op zoek zijn naar extra geruststelling in de vorm van certificaten. Met het ISO 9001-certificaat bereiden we onszelf dan ook alvast voor op deze groeiende vraag. Daarbij past deze vervolgstap volledig binnen de klantgeoriënteerde piste die we de afgelopen jaren hebben afgelegd en bij de richting die we de komende jaren op willen. Ook in de toekomst willen we namelijk vooruitstrevend blijven en een voorbeeld zijn binnen onze sector.

Verschil ISO en ISAE

Naast ISO 9001 is LCL ook eigenaar van ISO 14001, ISO 45001 en ISO 27001. Ook ISAE 3000 en ISAE 3402 staan op onze naam. Waar de ISO-certificaten een framework bieden waarin we onszelf continu blijven verbeteren, kunnen we aan de hand van de ISAE-rapporten zien waar de verbeterpunten nog liggen. Omdat we het belangrijk vinden om altijd vooruit te blijven bewegen, zullen we ook in de toekomst blijven investeren in het behalen van andere ISO- en ISAE-normeringen.

Deel deze pagina: