Als bedrijf heb je uiteenlopende opties voor je ICT-omgeving: je on-premise datacenter, een extern datacenter zoals LCL, de cloud, … Voor welke optie koos jouw bedrijf? Of combineert het meerdere mogelijkheden? Bij de combinatie van enerzijds de cloud en anderzijds het gebruik van je eigen fysieke infrastructuur, on-premise of extern, gaat het om de veelbesproken ‘hybride’ IT-omgevingen.

Hybride omgevingen winnen vandaag de dag aan populariteit. Soms wordt bij die vaststelling de link gelegd naar een afnemend succes van externe datacenters. Niets is echter minder waar. Volgens een studie van Uptime Institute (’19) stijgt de behoefte aan datacentercapaciteit, zowel on- als off-premise, bij bijna de helft van de bevraagde bedrijven. Verder voorspelt de studie ‘op lange termijn een fundamentele, structurele evolutie naar een stijgend gebruik van externe datacenters en clouddiensten’. De keuze voor eigen datacenters zou eerder afnemen, hoewel deze niet overbodig worden.

Het gebrek aan flexibiliteit en de hoge investeringskost bij een datacenter binnen het bedrijf dragen daar ongetwijfeld toe bij. Een eigen datacenter breid je bij gebrek aan ruimte niet zomaar uit, laat staan dat je dat snel kan regelen. Het inrichten van een eigen datacenterinfrastructuur is een kostelijke zaak en ook het onderhoud van een server room heeft een behoorlijk prijskaartje. En dan heb je nog geen goed DCIM (Data Center Infrastructure Management) voor de controle van alle belangrijke parameters in de ruimte, zoals de temperatuur en het stroomverbruik.

Externe datacenters zullen volgens Uptime Institute cruciaal blijven in de visie van vele bedrijven omtrent IT-capaciteit. In het algemeen blijkt de impact van de cloud op de behoefte aan eigen of externe datacenters niet aanzienlijk. In een hybride omgeving is de cloud vaak gewoon een van de verschillende onderdelen van een ICT-omgeving, net zoals externe datacenters dat zijn.

De cloud heeft uiteraard een aantal pluspunten. Ze vormt bijvoorbeeld een makkelijke back-up-optie, zonder nood aan investeringen in extra hardware. Daarnaast kunnen schaalvoordelen van de cloud zorgen voor redelijke tarieven, en hoef je software- en beveiligingsupdates niet meer zelf te regelen. De voordelen van datacenters blijven echter evengoed bestaan en verschillen van de voordelen van de cloud. Is voor jouw bedrijf de veiligheid van de gegevens belangrijk? Of het juridisch kader waaronder ze vallen? Dan biedt een lokaal datacenter de ideale oplossing. Een gemeenschappelijk voordeel is de flexibiliteit. Zowel de cloud als een extern datacenter bieden meer uitbreidingsmogelijkheden om kort op de bal te spelen, vergeleken met een in-house datacenter.

Wie met een hybride omgeving vooral een back-up-oplossing zoekt, kan een extern datacenter gebruiken als eerste opslagplaats van de gegevens. De cloud kan dan als back-up fungeren. Wees je wel bewust van de karakteristieken van een hybride omgeving. Beveiliging van de gegevens vraagt daarbij extra aandacht en je IT-omgeving wordt wat complexer. Voor een goede back-up kan je ook beroep doen op twee datacenters die voldoende ver uit elkaar zijn gelegen. Het is onder meer omwille van de afstand tussen Diegem, Aalst en Antwerpen, dat LCL voor deze locaties koos voor haar datacenters.

De verschillende IT-oplossingen hebben elk hun eigen specifieke voor- en nadelen. Afhankelijk van de IT-behoefte en de bedrijfscontext zal de ene al geschikter zijn dan de andere. Bij een doordachte aanpak kunnen ze elkaar mooi aanvullen. Hybride ICT-omgevingen zitten alleszins in de lift en als datacenter zijn we bij LCL blij om met die trend mee te groeien. Wij zijn er alvast klaar voor!
Deel deze pagina: