LCL: Laten we bij het nadenken over een Europees internet de internetarchitectuur heroverwegen

Het was Angela Merkel die voor het eerst voorstelde een ‘Europees internet’ te creëren. Ik steun dit idee van harte. Tegenwoordig zijn de meeste internetproviders gevestigd in de VS. De backbone-providers zijn echter allemaal Amerikaanse bedrijven. Volgens de Amerikaanse wetgeving moeten zij alle informatie die zij opslaan aan de Amerikaanse overheid overhandigen wanneer daarom wordt gevraagd, zelfs als de informatie in Europa is opgeslagen. Dit werd glashelder gemaakt door het vonnis van het proces dat onlangs verloren is gegaan door Microsoft, dat de verplichting betwist om de Amerikaanse overheid op verzoek informatie te verstrekken die buiten de VS is opgeslagen. Het lijkt erop dat de VS zich echt gedragen als ‘Big Brother’, wat uiteraard onaanvaardbaar is voor ons Europeanen, vooral omdat Amerikaanse bedrijven er ook tegen zijn. Maar wat kunnen we doen?

Als alle Europese gegevens binnen Europese netwerken en bij Europese bedrijven worden bewaard, is er geen enkele verplichting om gegevens aan de NSA of Amerikaanse overheidsdiensten in het algemeen te verstrekken. Europese netwerken kunnen rechtstreeks worden gekoppeld, in plaats van via de Amerikaanse internet-backbones. We kunnen iets vergelijkbaars maken met de Shengen-zone voor onze gegevens. Dit kan worden bereikt door Europese internetuitwisselingen te koppelen. Elk land heeft minstens één internetuitwisseling. De Europese Commissie zou directe gecodeerde links tussen deze dataverkeeruitwisselingen kunnen bevorderen. Hoe langer de gegevens op een Europees netwerk blijven, hoe kleiner het risico dat ze door derden tegen ons worden gebruikt.

Deze maatregelen zouden ons zeker in staat stellen onze gegevens veel meer te beveiligen dan we op dit moment kunnen. Maar dat zou niet het enige voordeel zijn. Gegevens zouden veel sneller worden geleverd als ze niet helemaal naar de VS en terug hoefden te gaan.

Laten we, als we denken aan een Europees internet, de architectuur van het internet in het algemeen heroverwegen. We kunnen de infrastructuur robuuster maken en nieuwe afspraken maken over protocollen, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat het internet natuurlijk open en neutraal blijft. We kunnen bijvoorbeeld proberen manieren te vinden om te voorkomen dat virussen zich in een oogwenk over de wereld verspreiden en proberen spam te beperken. Maar het grootste probleem van alles zijn DDoS-aanvallen, en we moeten ons best doen om een ​​denial of service onmogelijk te maken. Een innovatieve anti-DDoS-infrastructuur, ‘Nawas’, is ontwikkeld in Nederland, dus er bestaat al relevante kennis en initiatieven binnen Europa.

Laten we techneuten en academici samenbrengen en een denktank creëren om ons internet beter, veiliger en efficiënter te maken. Ik vind dat Europa hierin een leidende rol moet spelen. Het zou onder andere Europa terug op de kaart zetten als een regio vol visie en potentieel, en een kracht om rekening mee te houden!

Deel deze pagina