De wereld verandert aan een steeds sneller tempo. Daar was iedereen het al over eens. COVID-19 heeft op korte termijn een digitale versnelling teweeg gebracht. Het volume aan data groeit vandaag exponentieel. Edge datacenters spelen een belangrijke rol bij een optimale ‘user experience’ en efficiëntie.De definitie van edge is dat het datacenter zich dichter bij de bron en gebruikers van de gegevens bevindt. Even een voorbeeld om dat concreter te maken. Een zelfrijdende auto wordt aangestuurd via gegevens die komen via edge datacenters verspreid over zijn territorium. Zelfrijdende auto’s wisselen met mekaar en met de verkeersinfrastructuur immers zeer snel grote hoeveelheden data uit die een onmiddellijke beslissing en reactie vragen. Het is daarom noodzakelijk dat de data dicht bij de bron kunnen verwerkt en teruggekoppeld worden. Dit is één van de toepassingen van edge datacenters.

Ze verzamelen gegevens en verwerken ze desgevallend al, om ze vervolgens - al dan niet via andere datacenters op het traject - door te sturen naar een centraal datacenter waar gegevens over de hele regio verzameld worden. Anderzijds geeft het edge datacenter gegevens afkomstig van een centraal datacenter door aan de lokale gebruikers. Het is dus tweerichtingsverkeer.

Enkele belangrijke evoluties waar edge datacenters een rol in spelen

Telewerk
Het feit dat vele werkgevers en werknemers nu de stap gezet hebben naar telewerk is een lichtpuntje in het hele COVID-19 verhaal. Dit wil echter ook zeggen dat snelle verbindingen in de kantoren van bedrijven en organisaties niet meer voldoende zijn. Mensen hebben thuis en onderweg een snelle verbinding nodig, om te kunnen samenwerken op centraal beschikbare documenten, video’s en data. En om online meetings te kunnen houden waarbij men elkaar haarfijn ziet en niet de lichaamstaal moet missen omwille van het gebrek aan bandbreedte en snel dataverkeer. Datacenters vormen de knooppunten van telecomverbindingen; de gedeelde bestanden en data moeten tot bij eenieder gebracht worden. Dus spelen edge datacenters een belangrijke rol in het faciliteren van efficiënt telewerk.

Shared toepassingen
Er zitten veel toepassingen en data in de cloud. Denk maar aan kantoorsoftware, CRM’s, ERP’s, en andere veel gebruikte toepassingen. Deze toepassingen moeten tot bij de gebruikers gebracht worden. En de gebruikers zitten vandaag… thuis! Dus zijn er edge datacenters nodig om te zorgen dat de grotere en kleinere cloudsoftwareplatformen van overal toegankelijk zijn, altijd en overal.

Internet of Things (IoT)
Op dit moment wordt er geschat dat er in de hele wereld tussen de 20,4 miljard en 31 miljard toestellen verbonden zijn via Internet of Things (IoT). De voorspellingen zijn dat er in 2025 wereldwijd zo’n 75 miljard geconnecteerde toestellen zullen zijn. Dit wil dus zeggen dat het aantal geconnecteerde toestellen zou verdrievoudigen tegen 2025.

Het gaat dan over tal van toepassingen. Bijvoorbeeld:
  • het monitoren van de evolutie van coronapatiënten die thuis uitzieken;
  • het Predictable Maintenance Process (PMP), of het (preventief) onderhoud van bijvoorbeeld industriële machines, die signalen uitsturen waarvan vroeger werd aangetoond dat het voorbodes zijn van het uitvallen;
  • de Smart Watch, die niet smart is zonder up-to-date data;
  • Smart Cities, waarbij bijvoorbeeld de data van verkeerslichten verzameld en teruggekoppeld worden om de doorstroom te optimaliseren en iedereen tijd te besparen;
  • de chirurg die een operatie op afstand uitvoert via een robot ter plaatse, waardoor bijvoorbeeld ook ontwikkelingslanden toegang krijgen tot de meest relevante specialisten wereldwijd. De robot is geconnecteerd en moet signalen kunnen ontvangen en verzenden.
Streamingdiensten en andere audio en video data streams
Ook deze content moet bij de gebruikers gebracht worden. Binnenkort hebben we onze eigen Vlaamse streamingdienst. Ook Vlamingen in het buitenland zullen deze willen raadplegen, toch? De content wordt van hier naar daar gerepliceerd. Latency, of de vertraging van de aflevering van de data, veroorzaakt immers onderbrekingen voor de gebruiker. En wat is er vandaag belangrijker voor leveranciers in deze competitieve business dan de gebruikerservaring? Je raadde het al: edge datacenters op centrale punten in de wereld moeten zorgen voor de replicatie van de datastromen, en ze tot bij zoveel mogelijk gebruikers brengen.

Snelle verbindingen zijn fundamenteel om elk datacenter zijn rol te laten opnemen

5G is onontbeerlijk voor een aantal evoluties vandaag. Het edge datacenter kan:
  • een box of container zijn op de stoep of in een gebouw (LCL is available, check!);
  • een schakel binnen een netwerk van datacenters, zoals LCL er vier heeft, en waarmee we ons land mooi afdekken (LCL is connected, check!);
  • een centraal punt vormen voor de aggregatie en verwerking van data , in het centrum van Europa. In het centrum van de wereld zelfs, voor bedrijven met een aanwezigheid hier lokaal (LCL is reliable, check!).
We kunnen besluiten dat de eindgebruiker – jij en ik dus – een vlotte contentbediening wenst zonder vertragingen. Daarbij geldt: hoe dichter de content, hoe beter de user experience. Omdat LCL graag meedenkt met zijn klanten, is edge datacenters een oplossing waar we helemaal achter staan. Zo helpen we mee aan het succes van onze klanten.
 
Deel deze pagina