De Chief Information Officer (CIO) heeft een impactvolle rol. Hij is immers de belangrijkste partner van het bedrijf waarvoor hij werkt. Voor alle toekomstplannen, of eenvoudigweg om de organisatie vlotter te laten werken. ICT ondersteunt nu eenmaal de meeste processen binnen een bedrijf. Om niet te spreken van innovaties en digitale transformatie. In digitale transformatie fungeert de CIO als enabler én als inspirator. Volgens Gartner (2019) hebben CIO’s nu de kans om een meer assertieve of offensieve rol op zich te nemen. Bovendien zijn leidinggevenden meer dan ooit bereid om naar hen te luisteren.

De vroegere rol van de CIO
In het verleden kende de CIO vooral een rol achter de schermen van een bedrijf. Daar zorgde hij ervoor dat de bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk ondersteund werden door de ICT-infrastructuur, implementaties en architectuur. Maar ook interne ‘brandjes’ blussen, behoorde tot zijn taken. Bedrijfscontinuïteit en stabiliteit verzekeren was zijn prioriteit. Op zich een hele belangrijke rol, natuurlijk.

De huidige rol van de CIO
Gartner hield een onderzoek bij bestuurs- en directieleden over hun verwachtingen voor 2020. Uit de resultaten, cfr Data News, bleek dat digitale en technologische disruptie door maar liefst twee derde van de bevraagde personen gezien werd als hun belangrijkste uitdaging. Daarnaast beschouwde de helft van de bevraagde personen digitale initiatieven als hun prioriteit. Het spreekt voor zich dat dit alles in een stroomversnelling kwam bij aanvang van COVID-19 tijdens het voorjaar 2020. Dit geeft de CIO vandaag de mogelijkheid om zijn defensieve rol achter zich te laten en een meer assertieve rol op te nemen.
Uiteraard behoudt de CIO tegenwoordig nog steeds al zijn traditionele taken, maar hij krijgt er - tenminste als hij de stap durft te zetten - ook een heleboel nieuwe bij.  

De rol van de CIO als innovator
Onder meer de digitale transformatie, internationalisering, economie en COVID-19, zorgen voor heel wat uitdagingen. Beslissingsnemers staan extra onder druk. Hierbij kan de CIO helpen. Als innovator gaat hij/zij op zoek naar alle mogelijke opportuniteiten om een bedrijf te laten groeien op lange termijn. Hij/zij is niet bang voor verandering, modernisering en innovatie.

De CIO als bruggenbouwer
De CIO brengt toegevoegde waarde als ‘tussenpersoon’ omdat hij bruggen bouwt tussen enerzijds ‘zijn’ ICT-infrastructuur, en anderzijds de verschillende vestigingen, de klanten, de relevante toestellen en de buitenwereld in het algemeen. Letterlijk doet hij dit dan via AI, IoT, hybride cloud en cloud connectivity; evenals via algoritmes en telecomverbindingen, al dan niet in een datacenter. Concreet is het dus zijn taak om de strategische plannen in het bedrijf om te zetten in een ICT-plan, en van daaruit bruggen te bouwen naar elke relevante doelgroep. En dit geldt uiteraard in beide richtingen: als het bedrijf een vraag of opportuniteit in de markt detecteert, moet hij dat evengoed vertalen in ICT-termen en de bijgaande strategie voorstellen aan het management team.

De shift van de a posteriori naar de a priori aanpak
De CIO gaat ook op zoek naar gepaste ICT-tools om zijn bedrijf te verbeteren, én doet concrete voorstellen van nieuwe technologieën die het bedrijf kan implementeren. Hierover brieft hij zijn collega’s in ‘de business’, en als ze akkoord gaan met zijn voorstellen, implementeert hij deze ook effectief. Zijn functie verschuift van een ‘a posteriori aanpak’ naar een ‘a priori aanpak’. Hij kiest ervoor om op voorhand mogelijke problemen onder de loep te nemen zodat hij tijdig - reeds bestaande of nog uit te vinden - oplossingen achter de hand heeft.

De toekomst van de CIO
In het kort kunnen we stellen dat de rol van de CIO in enkele jaren tijd veel uitgebreider geworden is. Hij is niet langer meer enkel een enabler, maar ook een innovator, bruggenbouwer en strategische partner. De CIO is onmisbaar in een innovatief en groeiend bedrijf.
Nog steeds volgens Gartner, blijkt uit een zelfbeoordelingsonderzoek rond leiderschap onder meer dan 15.000 CIO's en IT-managers, dat de meerderheid van de CIO's zichzelf eerder als reactief of defensief ziet, dan als assertief of in het offensief. Het is met andere woorden ook aan de CIO om de handschoen op te nemen. Voor het management en de Board is het nu meer dan ooit het moment om CIO’s de ruimte te geven om deze ommekeer te maken. Als we weten dat de CIO vaak nog geen deel uitmaakt van het managementteam, is er ook daar nog werk aan de winkel.
Deel deze pagina: