Dertig procent van de servers over de hele wereld doet helemaal niets. Ze zijn ingeschakeld, klaar voor onderhoud en nemen actief stroom en verbruiken bronnen zoals koeling, maar niemand zou het opmerken als iemand zou besluiten ze uit te schakelen.
Er worden artikelen gepubliceerd over het energieverbruik van datacenters met regelmaat. Er wordt gezegd dat datacenters op mondiaal niveau evenveel energie verbruiken als een groot land zoals het Verenigd Koninkrijk. Er wordt beweerd dat hun koolstofvoetafdruk ongeveer dezelfde is als die van de luchtvaartindustrie. Positiever is dat er signalen zijn dat het energieverbruik van datacenters stabiliseert, hoewel er nog veel werk moet worden verzet.

Vergeten servers
Het is vanzelfsprekend dat een van de eenvoudigste manieren om minder energie te verspillen is door de zogenaamde 'zombie'-servers uit te schakelen. Je vraagt ​​je misschien af ​​waarom dit nog niet is gebeurd. De belangrijkste reden is waarschijnlijk dat bij de meeste bedrijven de elektriciteitsrekening niet door het hoofd van IT wordt betaald. De IT-staf heeft zelfs geen idee hoe hoog de rekening is. Dit betekent dat ze niet worden gestimuleerd om te controleren welke servers daadwerkelijk worden gebruikt.

Creëert de cloud meer zombies?
Het feit dat 30 procent van de servers comateus is, is oud nieuws. Adviesbureau Anthesis Group en Jonathan Koomey, een onderzoeker aan de Stanford University, publiceerden in 2015 een studie over dit onderwerp en een aantal andere eerdere studies kwamen tot dezelfde conclusie. Ik ben bang dat de komende jaren weinig verbetering wordt verwacht. Bedrijven verplaatsen steeds meer applicaties naar de cloud, maar dit leidt niet altijd tot een vermindering van het aantal servers bij die bedrijven. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat het aantal servers wereldwijd aanzienlijk groeit. Het aantal comateuze servers volgt daarom de stijgende populariteit van de cloud.
Dit is enigszins ironisch, omdat je zou verwachten dat de cloud een efficiënter gebruik van serverruimte teweegbrengt. Dit zal op de lange termijn ongetwijfeld het geval zijn, maar we moeten eerst de stekkers van de oude servers verwijderen.
Maar het probleem komt neer op meer dan alleen de neiging van IT-afdelingen om hun verzameling servers uit te breiden. Hoe zit het met de steeds groter wordende berg ongebruikte gegevens die door de meeste bedrijven wordt opgeslagen? De meeste organisaties hebben veel tijd en geld besteed aan het verzamelen van deze informatie en houden deze daarom vast voor een dierbaar leven. Gegevens komen niet met een vervaldatum, en dus raakt niemand daadwerkelijk verouderde gegevens kwijt. In plaats daarvan vult het servers die op hun beurt stroom en middelen verbruiken.

Datacenters zijn onderdeel van de oplossing
Een deel van de oplossing zou zijn dat meer bedrijven de overstap maken naar een professioneel datacenter. Het is verrassend dat zoveel bedrijven nog steeds hun eigen serverruimtes hebben, die niet altijd met hetzelfde niveau van expertise worden beheerd als professionele datacenters. Zelfs als we de twijfelachtige beveiliging van hun bedrijfsgegevens negeren, maken bedrijven die hun eigen serverruimtes beheren ook erg inefficiënt gebruik van serverruimte, koeling en dergelijke.
Dankzij de schaal van professionele datacenters kunnen we meer investeren in efficiënte klimaatbeheersing, wat leidt tot een lager energieverbruik. De ISO 14001-certificering van LCL is een bevestiging van onze voortdurende inspanningen om de ecologische voetafdruk van onze datacenters te verminderen. Als alle servers die momenteel in eigen serverruimtes worden bewaard, naar onafhankelijke datacenters worden verplaatst, zou de wereldwijde ecologische voetafdruk van de sector aanzienlijk worden verkleind.
Bovendien weten de IT-managers van de klanten van LCL heel goed hoeveel elektriciteit hun servers elke maand verbruiken. Ze kunnen dit duidelijk en transparant zien in de facturen die ze ontvangen, die worden betaald uit het ICT-budget. Klanten van professionele datacenters weten dat het in hun belang is om comateuze servers te zoeken en het stroomverbruik onder controle te houden.
Als het gaat om overmatig energieverbruik, wordt de schuld vaak naar datacenters gewezen. De feiten tonen echter aan dat goed beheerde datacenters bijdragen aan een efficiënter en rationeler energiegebruik in de sector gegevensopslag.

Deel deze pagina: