Datacenters en andere kritieke IT systemen zijn door de jaren heen steeds betrouwbaarder geworden. Toch lijken onderbrekingen en ‘downtime’ ondanks deze vooruitgang toe te nemen. Bijna één derde (31%) van de respondenten heeft het voorbije jaar te maken gehad met een IT-stilstand of -storing, tegenover 25% het jaar ervoor. Een mogelijke verklaring is de toenemende complexiteit en onderlinge afhankelijkheid van IT-systemen.De voornaamste oorzaken van onderbrekingen in IT-diensten zijn stroomstoringen (33%), gevolgd door netwerkproblemen (30%) en softwarefouten (28%). Ook incidenten bij derde partijen in hybride omgevingen (bv. hosting of cloud providers) spelen een rol. Gelukkig zorgt twee op de drie (68%) voor regelmatige back-ups naar een tweede locatie om snel te herstellen na problemen.

Opvallend is dat 43% van de datacenter-operatoren en IT’ers die te maken kregen met een storing, de kosten van het incident niet berekend heeft. Die kunnen nochtans hoog oplopen aangezien IT bij steeds meer bedrijfsonderdelen een kritieke rol speelt. De helft van de gerapporteerde incidenten kostte minder dan 100 000 dollar (ca. 90 000 euro), maar 15% van de onderbrekingen resulteerde in meer dan een miljoen dollar aan schade.

Zoals overal geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen. Volgens 80% van de respondenten was hun recentste onderbreking te voorkomen. Dit kan erop wijzen dat de oorzaak van de meeste problemen eerder bij de manier van werken ligt, dan bij de infrastructuur of apparatuur.

Bij LCL testen we de back-upsystemen – die volledig redundant ontworpen zijn – regelmatig en investeren we niet alleen in het upgraden van de infrastructuur, maar ook in opleidingen voor de medewerkers. Elke maand zetten we de stroom uit, om de generatoren te testen die de stoomvoorziening dan overnemen. Bij onderhoudswerken stellen we vooraf een precieze planning op om incidenten te voorkomen. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat we voorbereid zijn om onvoorziene situaties op te lossen. Dat we drie locaties hebben (Diegem, Antwerpen en Aalst) maakt het voor onze klanten makkelijker om in te spelen op ‘disaster recovery’.

Meer informatie: Uptime Institute data shows outages are common, costly, and preventable (juni 2018).
 
Deel deze pagina: