De Europese Commissie organiseert dezer dagen een aantal belangrijke raadplegingen, die bepalend zijn voor de toekomst van telecom operatoren, leveranciers van cloud computing oplossingen, internetdiensten, audiovisuele media en dus van een substantieel deel van de economie.

De uitkomst van deze raadplegingen zal namelijk het toekomstig wettelijk en regelgevend kader mee bepalen. Meer nog. Bepaalde voorstellen kunnen een impact hebben op wie in de markt al dan niet zal meespelen...


 

De Europese Commissie verzamelt via de raadplegingen informatie en standpunten, om toekomstige wetgeving en regelgeving vorm te geven. Ze wil ook graag input over aanpassingen die de marktspelers relevant vinden, voor technologische of marktredenen. Al deze input moet mee leiden tot een optimale Europese digitale strategie.

Alle raadplegingen van de Europese Commissie staan in een lijst, die weliswaar niet altijd even overzichtelijk is. Iedereen kan antwoorden.
 

Enkele raadplegingen waar ik graag de aandacht wil op vestigen zijn die over de herziening van het EU wetgevend kader voor netwerken en diensten voor elektronische communicatie, en over internetsnelheden en noden na 2020.

De deadline van beide consultaties is 7 december 2015. Ten laatste 1 maand na de deadline zal de Commissie de antwoorden publiceren. Voor 7 maart 2016 zal dan een samenvatting van de antwoorden online gezet worden. Ik verwacht de eerste voorstellen van nieuwe wetgeving hieromtrent rond de zomer van 2016.

Er zijn ook consultaties lopend over internet platformen en telecom standaarden, inclusief 5G.

Met name de raadplegingen over het wetgevend kader en over internetplatformen zullen een impact hebben op welke spelers op de markt actief zullen zijn na 2020.

Ik raad dan ook aan om deel te nemen aan deze raadplegingen zodat rekening kan worden gehouden met uw standpunt.

Andere interessante consultaties zijn die van BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications). BEREC sloot net consultaties af over draft rapporten over internetdiensten (OTT) en Internet of Things (IoT). In het rapport over IoT worden onder meer de (technische en andere) voorwaarden geschetst om van IoT een succes te maken. BEREC’s lopende publieke consultaties kunnen geraadpleegd worden via de volgende link.

Deel deze pagina: