Nu we een nieuw jaar ingaan, wil ik graag met je delen hoe jouw banden met LCL in 2023 ongetwijfeld zullen evolueren. Drie thema's liggen mij bijzonder nauw aan het hart: duurzaamheid, hoogwaardige dienstverlening en innovatie.

Eerst en vooral: mijn beste wensen voor 2023 ! Laten we uitkijken naar een jaar vol nieuwe mogelijkheden en positiviteit. Voor LCL brengt dit jaar veranderingen en uitdagingen, maar ook kansen met zich mee. Het is duidelijk dat de energiecrisis van vorig jaar ons heeft gedwongen de transformatie van ons bedrijf te versnellen. Onze focus blijft gericht op duurzaamheid die wij willen realiseren via onze ESG-plannen. Maar daarnaast zullen wij ook onze diensten verder ontwikkelen en nog meer investeren in de fysieke beveiliging van onze datacenters. Uiteraard zullen wij ons personeelsbestand blijven uitbreiden om onze groei te ondersteunen.

Investeringen voor een duurzame toekomst

«  Smart companies are acting now to adapt to a climate that is changing before our eyes. The more energetically business dedicates itself to adaptation, the more society as a whole is helped to adapt and benefit. (…) The effort of adaptation is worth it. Globally, $1.8 trillion of investment into adaptation efforts could generate $7.1 trillion in total net benefits by 2030. » *

Volgens het World Economic Forum is investeren in klimaat cruciaal. Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke pijlers voor LCL, en we zullen daar ook in 2023 fors in blijven investeren. Onze back-upgeneratoren die op hernieuwbare brandstof HVO100 zullen draaien zijn een belangrijke procesinnovatie, die onze uitstoot met 90% vermindert. Wij volgen ook enthousiast de ontwikkeling van vloeibare en andere koeling voor onze datacenters.

Een ander belangrijk thema is natuurlijk de energietransitie, en we willen dit jaar meer aandacht besteden aan de productie van hernieuwbare energie. Zo breiden we bijvoorbeeld ons zonnepark bij LCL Wallonia One in Gembloux uit, waar we de capaciteit met 65% zullen verhogen. Ook willen we tegen 2023 groene stroomleveringscontracten afsluiten, waarmee we bijvoorbeeld de volledige capaciteit van een lokaal zonnepark kopen. Dit zou ons niet alleen in staat stellen sneller op groene stroom over te schakelen, maar ook lokale initiatieven te ondersteunen. Bij deze complexere projecten zijn veel partners betrokken, en dat betekent ongetwijfeld een inspirerende dynamiek op de energiemarkt . We kopen vandaag al 100% groene energie, maar het zou nog beter zijn om tegelijkertijd de energieproductie in België te stimuleren.

solar park

Levering van diensten van hoge kwaliteit

Naast onze duurzaamheidsprioriteiten is het leveren van hoogwaardige diensten altijd een cruciaal onderdeel geweest van de manier waarop we onze datacenters beheren.

Helaas betekenen de verbetering van onze datacenters samen met de huidige economische situatie ook dat de kosten voor het onderhoud  en van sommige technische onderdelen die wij nodig hebben om de best mogelijke diensten te verlenen, ook aanzienlijk toenemen. Als gevolg daarvan zijn wij gedwongen de prijzen in onze productcatalogus aan te passen. Een up to date versie hiervan is beschikbaar op aanvraag.

Ook willen wij onze werkwijze aanpassen aan de nieuwste standaarden en normen. Daartoe hebben we ons beleid inzake Acceptable Use Policy aangepast, zodat het zo goed mogelijk aansluit bij een duidelijke en efficiënte samenwerking.

Ook de fysieke beveiliging van onze datacenters blijft een prioriteit. In 2023 investeren we in de versterking van onze vestigingen LCL Brussels-North en LCL Brussels-West met een permanente, fysieke bewaking.

Ten slotte willen we de banden met onze klanten en partners blijven aanhalen, via evenementen die de vorige jaren al een groot succes waren - zoals de LCL North Sea Regatta of het Carrier Event - maar ook door een persoonlijke begeleiding met een verder versterkt team van experten.

Innovatie ten dienste van onze klanten

In aanvulling op optimale relaties en hoogwaardige diensten, leidt innovatie er ook toe dat wij onszelf uitdagen. Volgens een recente studie van Cisco** toonden de respondenten van een enquête over cloud-trends grote belangstelling voor een reeks geavanceerde technologieën die hybride architecturen ten goede kunnen komen, waaronder de inzet van infrastructuurautomatisering (49%), edge computing (41%) en composable infrastructure (27%). Het spreekt vanzelf dat wij aan deze ontwikkelingen willen bijdragen.

Een belangrijke vernieuwing voor dit jaar, waar ik naar uitkijk en die in de richting van automatisering gaat, is de komst van ons nieuw klantenportaal. Wij werken hier al jaren aan met een toegewijd team van collega's en ontwerpers - uiteraard in overleg met onze klanten. Dit geavanceerde portaal zal een breed scala aan speciale datacenterdiensten aanbieden in een gebruiksvriendelijke en interactieve interface. Klanten zullen 24 uur per dag, 7 dagen per week specifieke vragen en serviceverzoeken kunnen indienen en gemakkelijk toegang hebben tot gedetailleerde klant- en datacenterinformatie, allemaal op één plek. Dit leidt tot een grote efficiëntieverhoging.

Ik verwacht ook dat het gebruik van de hybride cloud in de toekomst zal exploderen. Zoals de Cisco-studie vermeldt, "stelt deze hybride aanpak de organisatie in staat om een meer wendbare en schaalbare omgeving op te zetten (42%) en innovatie in het bedrijf te versnellen (40%)." Momenteel worden veel gegevens nog gehost in kleine datacenters en serverruimtes die verouderd en onhoudbaar zijn. Bij LCL voelen we een grote verantwoordelijkheid om hierin een rol te spelen. Daarom richten we ons ook op de fysieke groei van onze datacenters, met name bij LCL Brussels-North in Diegem, waar de geplande uitbreiding van het datacenter bestaande en nieuwe klanten de mogelijkheid biedt om met ons mee te groeien.

Het wordt ongetwijfeld weer een spannend jaar, met ontwikkelingen die op dit moment niet te voorspellen zijn. Vandaar het belang voor LCL om ons altijd aan te passen zodat we steeds snel en adequaat  kunnen handelen. Ook dit jaar zal er vooruitgang worden geboekt, al zal het niet gemakkelijk zijn om alles te verwezenlijken. Maar dat is juist wat mij als ondernemer drijft en motiveert om verder te bouwen aan de toekomst van LCL. De mogelijkheden zijn eindeloos. En het mooie is dat het jaar nog maar net begonnen is !

(*) 3 ways business can take action against climate change | World Economic Forum (weforum.org)

(**) Cisco 2022 Global Hybrid Cloud Trends Report - Cisco

Deel deze pagina: