Externe datacenters en hybride ICT-omgevingen samen in de lift

16 juli 2019

Hybride omgevingen winnen vandaag de dag aan populariteit. Soms wordt bij die vaststelling de link gelegd naar een afnemend succes van externe datacenters. Niets is echter minder waar. Volgens een studie van Uptime Institute (’19) stijgt de behoefte aan datacentercapaciteit, zowel on- als off-premise, bij bijna de helft van de bevraagde bedrijven. Verder voorspelt de studie ‘op lange termijn een fundamentele, structurele evolutie naar een stijgend gebruik van externe datacenters en clouddiensten’. De groeiende keuze voor on-premise datacenters zou eerder vertragen, hoewel ze niet overbodig worden.

Het gebrek aan flexibiliteit en de hoge investeringskost bij een datacenter binnen het bedrijf dragen daar ongetwijfeld toe bij. Een eigen datacenter breid je bij gebrek aan ruimte niet zomaar uit, laat staan dat je dat snel kan regelen. Het inrichten van een eigen datacenterinfrastructuur is een kostelijke zaak en ook het onderhoud van een server room heeft een behoorlijk prijskaartje. En dan heb je nog geen goed DCIM (Data Center Infrastructure Management) voor de controle van alle belangrijke parameters in de ruimte, zoals de temperatuur en het stroomverbruik.

Externe datacenters zullen volgens Uptime Institute cruciaal blijven in de visie van vele bedrijven omtrent IT-capaciteit. In het algemeen blijkt de impact van de cloud op de behoefte aan eigen of externe datacenters niet aanzienlijk. In een hybride omgeving is de cloud gewoonlijk slechts een van de verschillende onderdelen van een ICT-omgeving.
De cloud heeft uiteraard een aantal pluspunten. De voordelen van datacenters blijven echter evengoed bestaan en verschillen van de voordelen van de cloud. Is voor jouw bedrijf de veiligheid van de gegevens belangrijk? Of het juridisch kader waaronder ze vallen? Dan biedt een datacenter de ideale oplossing. Daar kan geen enkel schaalbaarheids- of kostenvoordeel tegenop. Een gemeenschappelijk voordeel is de flexibiliteit. Zowel de cloud als een extern datacenter bieden meer uitbreidingsmogelijkheden om kort op de bal te spelen.

Wie met een hybride omgeving vooral een back-up-oplossing zoekt, kan een extern datacenter gebruiken als eerste opslagplaats van de gegevens. De cloud kan dan als back-up fungeren. Wees wel op je hoede bij de overstap naar een hybride omgeving. Het vergroot de risico’s en de complexiteit. Je kan ook beroep doen op twee datacenters die voldoende ver uit elkaar zijn gelegen. Het is onder meer omwille van de afstand tussen de locaties, dat LCL koos voor datacenters in Diegem, Aalst en Antwerpen.

Hybride ICT-omgevingen zitten dus effectief in de lift en als datacenter zijn we bij LCL blij om met die trend mee te groeien. Wij zijn er alvast klaar voor!