Professionele datacenters zoals LCL bieden zekerheid en beveiliging. Certificaties maken dat tastbaar. Een certificaat is een externe kwaliteitsbeoordeling die regelmatig opnieuw getoetst wordt. Onderstaande certificaties bewijzen dat LCL voldoet aan bepaalde normen en eisen, gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. We streven dan ook naar een voortdurende verbetering van onze dienstverlening en processen.

Tier 3-datacenter – IBM certificaat

De datacenters van LCL zijn Tier 3-geclassificeerde datacenters. Zo’n Tier 3-classificatie betekent een minimum beschikbaarheid van onze datacenterdiensten van 99,98%. Dit realiseren we door resoluut te kiezen voor redundante infrastructuur. Al onze systemen zijn ontdubbeld en voorzien van een backup-installatie. Zo blijven onze datacenters op volle toeren draaien, ook bij een onderhoud of stroomuitval. Uw bedrijfscontinuïteit wordt dus steeds gewaarborgd.
Deze Tier 3-certificaten werden toegekend door IBM.

Tier III-certificatie door Uptime Institute

Ons gloednieuw, tweede datacenter in Aalst is gecertificeerd door Uptime Institute. Dit is één van de strengste controleorganen wereldwijd, dat aan de basis lag van de Tier III-norm.

De toekenning van een Tier III-certificatie door Uptime Institute gebeurt altijd in twee fasen:

In de eerste fase gaat de adviesorganisatie na of het ontwerp van het datacenter beantwoordt aan de Tier III-vereisten. Als dat zo is, behaalt het datacenter het Tier III Design certificaat. LCL Data Centers behaalde in november 2019 het Tier III Design certificaat van Uptime Institute voor LCL Brussels-West 2, zijn tweede datacenter in Aalst.

In de tweede fase analyseert Uptime Institute of de bouw van het datacenter overeenkomt met de gecertificeerde plannen van het ontwerp en of de bouw conform is met de normen. Dan kan het datacenter het Tier III Constructed Facility certificaat in ontvangst nemen. In augustus 2021 kreeg LCL Data Centers Uptime Institute’s Tier III Constructed Facility certificaat voor LCL Brussels-West 2.

LCL Data Centers is het eerste en enige Belgische bedrijf dat bekroond wordt met deze dubbele certificatie van Uptime Institute.

Poster lcl datacenter

ISO 14001 certificaat – BSI

Het ISO 14001-certificaat toont aan dat LCL’s milieumanagementsysteem voldoet aan de internationale milieuwetgeving. Daarnaast blijven we voortdurend inspanningen leveren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We behaalden het ISO 14001-certificaat door onder andere in te zetten op:

  • continue monitoring van het stroomverbruik om onnodig energieverbruik op te sporen
  • cold corridors voor efficiënte en plaatselijke koeling van servers
  • 100% groene stroom
  • Het voorzien van NOVEC 1230, een ecologisch blusgas dat ongevaarlijk is voor mens en milieu
  • ...

Het ISO 14001-certificaat werd afgeleverd door BSI.

ISO 27001 Certificaat - BSI

Het ISO 27001-certificaat, toegekend door BSI, bewijst dat LCL haar informatiebeveiliging op orde heeft. De integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van je gegevens zijn bij LCL gewaarborgd. We hanteren duidelijke, strikte procedures om informatie te beschermen en in te spelen op eventuele rampscenario’s. Ook bij het dagelijkse werk van onze medewerkers is de veiligheid van je data een belangrijk aandachtspunt.

rij van UPS batterijen in het datacenter

ISO 45001 Certificaat - BSI

Onze datacenters zijn conform de nieuwe internationale norm voor professionele gezondheid en veiligheid. Dat bewijst ook het ISO 45001-certificaat. We zijn het eerste datacenter in België die het ISO 45001-certificaat in ontvangst mocht nemen.
We nemen veiligheid op de werkvloer dan ook erg serieus en willen meer bewustwording creëren over de veiligheidsrisico’s in datacenters.

Het ISO 45001-certificaat werd toegekend door BSI.

ISO 9001 certificaat - BSI

LCL Data Centers is houder van het ISO 9001-certificaat. Het behalen van dit certificaat kadert volledig in onze strategie van Customer Intimacy. We willen weten wat onze klanten en prospecten belangrijk vinden. Regelmatige bevragingen zijn dus van belang evenals transparantie in onze communicatie. Daarnaast wordt dit certificaat ook gezien als een maatstaf voor de betrouwbaarheid en de kwaliteit van ons bedrijf. Het wordt toegekend op basis van de evaluatie van onder meer risico- en procesbeheersing, en klachtenbehandeling.

Dit certificaat, naast onze andere certificaties en getuigschriften, bevestigt eens te meer dat we een betrouwbare en kwaliteitsvolle partner zijn voor onze klanten. Daarbij spelen we graag een voortrekkersrol.

TIA-942 Rated-3 Facilities Certification - EPI

LCL heeft de TIA-942 Rated-3 Facilities Certification behaald, wat betekent dat het datacenter redundante capaciteitscomponenten heeft en een verbeterde bescherming biedt tegen fysieke gebeurtenissen. De TIA-942-certificering is toegekend door EPI, 's werelds toonaangevende certificeringsinstantie voor datacenters met een geschiedenis van 35 jaar.  EPI staat bekend om zijn deskundigheid op het gebied van datacenters en zijn hoge niveau van professionalisme en integriteit.  EPI-audits worden uitgevoerd door volledig gekwalificeerde professionals die houder zijn van de lead auditor-certificering, naast andere datacentercertificeringen en -kwalificaties.

ISAE 3000 Type 2 en ISAE 3402 Type 2 rapporten

Deze kwaliteitsrapporteringen geven inzicht in de risicobeheersing, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van interne processen en de informatiebeveiliging bij LCL.

ISAE 3000 richt zich op het operationele beheer, terwijl ISAE 3402 vanuit een financieel perspectief werkt. De criteria die in het rapport aan bod komen zijn de toegang tot het datacenter, incident management, het onderhoud van o.a. de omheining, generatoren, enz.

In een type II-rapportering worden de inspanningen die we leveren voor informatiebeveiliging getoetst gedurende een volledig jaar. De rapporten bewijzen dat je bij LCL kan rekenen op een veilige en correct onderhouden infrastructuur.

Consultancy bureau Deloitte voert deze audit jaarlijks uit.

Man met badge van LCL

PCI DSS Compliant by PCI Security Standards

De Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) is een informatiebeveiligingsstandaard voor organisaties die creditcardgegevens van merken van de belangrijkste kaartschema's hanteren.

De standaard werd opgesteld om controles rondom kaarthoudergegevens te verbeteren en zo creditcardfraude te verminderen. Validatie van compliance wordt jaarlijks uitgevoerd door een externe Qualified Security Assessor (QSA): FortyTwo Security.

LCL is zelf niet betrokken bij de verwerking van creditcardgegevens, maar toont hiermee wel aan een betrouwbare partner te zijn voor klanten die hiermee in aanraking komen. Fysieke afscherming van de apparatuur is het belangrijkste criteria waaraan moet voldaan worden.

Duurzaamheidskaders

We maken ook deel uit van 6 verschillende duurzaamheidsprogramma's: Science Based Targets initiative, Climate Neutral Data Center, European Code of Conduct for Data Centres, het VOKA Charter voor Duurzaam Ondernemerschap, The Shift, and ODE.

Heb je nog vragen over onze certificaties of wens je graag een bewijs? Neem contact op met LCL. We helpen je graag verder!

Deel deze pagina