Vanuit LCL vinden we dat wij de verantwoordelijkheid hebben om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan. We hebben een belangrijke rol te vervullen om ervoor te zorgen dat we onder de grens van 1,5°C graden klimaatopwarming blijven – de grens die door wetenschappers is opgesteld. We zijn ons ervan bewust dat de keuzes en acties die men op dit moment maakt langetermijneffecten hebben voor de biodiversiteit, het klimaat en het milieu. Daarom heeft LCL ervoor gekozen om van duurzaamheid een belangrijk onderdeel te maken van alle processen. Zodoende willen wij een veilige en leefbare toekomst voor iedereen mogelijk maken.

Daarnaast heeft duurzaamheid voor ons niet alleen betrekking op het beperken van de CO2-uitstoot en het opwekken en aanwenden van groene energie, maar eveneens op het creëren van een duurzame werkomgeving. Wij geloven in de meerwaarde van gelijkheid en diversiteit, en zien eerlijkheid en transparantie als belangrijke waarden.

LCL bevestigt hiermee zijn voortrekkersrol in de datacentersector en wil een voorbeeld zijn voor andere Belgische en Europese datacenterspelers. De duurzame doelen van LCL worden gewaarborgd door onze actieve deelname aan de volgende (beleids)initiatieven.

Gembloux buiten

Europese Green Deal

Volgens de Europese Commissie zijn datacenters in de EU verantwoordelijk voor 2,7% van de Europese vraag naar elektriciteit. Mede daarom is de Europese Green Deal gestart: de missie van de Europese Unie om tegen 2030 datacenters klimaatneutraal te maken. Hierin staat energie-efficiëntie, de aankoop van 100% groene energie, waterbesparing, hergebruik en herstel van servers, en warmterecyclage centraal.

Klimaatneutraal Datacenter Pact

In lijn met de Europese Green Deal, heeft het Klimaatneutraal Datacenter Pact (CNDCP) als doel om alle datacenters in de EU klimaatneutraal te maken. Het betreft een zelfregulerend initiatief waaraan diverse toonaangevende cloudinfrastructuur-aanbieders en datacenterbeheerders deelnemen.

Science Based Targets Initiative (SBTi)

LCL is, als eerste Belgische datacenterbedrijf, aangesloten bij SBTi. Wereldwijd zijn er in totaal maar 2007 bedrijven geregistreerd. In dit verband zijn realiseerbare doelen opgesteld op het niveau van:

  • directe emissies (bv. dieselverbruik),
  • indirecte emissies (bv. aangekochte elektriciteit) 
  • indirecte emissies in upstreamactiviteiten (bv. transport van schoonmaakploeg, aangekochte goederen) 
  • indirecte emissies in downstream-activiteiten (bv. afvalverwerking).
Gembloux drone

European Code of Conduct for Energy Efficiency

Ook is LCL ambassadeur van de Code of Conduct, een initiatief van de Europese Comissie met als doel het reduceren van energieconsumptie, CO2-uitstoot en klimaatopwarming door datacenters.

ISO

LCL bezit diverse ISO-certificieringen, zoals ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 en ISO 9001. Deze certificeringen van een onafhankelijke instantie bewijzen dat LCL voldoet aan vooropgestelde normen en eisen met betrekking tot milieu-, veiligheids-, information security- en kwaliteitsmanagement en voortdurende inzet op ‘continuous improvement’.

Meer weten over hoe LCL invulling geeft aan duurzaamheid? Ga met ons in gesprek over het verduurzamen van uw datacenter.

"Are IT and Sustainability In The Same Team?"

"Are IT and Sustainability In The Same Team?"

Roundtable Report CIONET and LCL

Deel deze pagina