De kogel is door het datacenter! LCL heeft als eerste Belgische datacenter het ISO-certificaat voor milieubeheer behaald. Datacenters, zowel zelfstandige datacenters als de datacenters binnen bedrijven, verbruiken tot 2,5% van alle energie wereldwijd. Een zorgvuldig gevoerd milieubeleid is dan ook uiterst belangrijk.

"Een jaar geleden hebben we beslist om LCL op te geven als kandidaat voor het ISO-certificaat", vertelt Abdellah Mahlous, Operations Manager en Milieucoördinator bij LCL. "Tal van energiebezuinigingsmaatregelen en één audit later, is de buit binnen! We zijn bijzonder trots dat we het eerste Belgische datacenter zijn met dit certificaat voor milieubeheer."
 

"Dit is een beloning voor ons hele team. We hebben hier alle 12 hard aan gewerkt. Proficiat iedereen!", aldus Laurens van Reijen, CEO van LCL.

Wat is ISO 14001?
ISO 14001 is een internationale standaard voor organisaties die een milieumanagementsysteem (MMS) uitbouwen. Deze norm geeft aan waaraan een goed MMS moet voldoen. Door te werken met een voortdurende cyclus van plannen, uitvoeren, controleren, en bijsturen, wordt gestreefd naar een continue verbetering. Externe auditeurs beoordelen het bedrijf daarop en controleren of aan alle milieueisen is voldaan. Op basis daarvan reiken zij een ISO 14001-certificaat uit. Het zijn vaak bedrijven die door hun activiteiten hinderlijk zijn voor het milieu, die de ISO 14001-norm willen behalen. Bij LCL gaat het vooral om besparingen op het vlak van energie. Het bedrijf is dan ook erg vooruitstrevend met dit certificaat.

Zorgvuldig uitgekiend milieubeleid
"Het is niet evident om een ISO 14001-certificaat te behalen. Om in aanmerking te komen moet je als bedrijf in orde zijn met de milieuwetgeving (VLAREM). We hebben ons dan ook laten begeleiden door een externe partner om een efficiënt milieumanagementsysteem in te voeren", aldus Abdellah Mahlous.

Wat heeft LCL allemaal gedaan om haar energieverbruik te verminderen? "Dit gaat van extra zuinig omspringen met papier tot de aankoop van milieuvriendelijke wagens en installaties. Onze installaties worden ook op regelmatige tijdstippen onderhouden en gecontroleerd. Belangrijk is om telkens te zoeken naar de meest milieuvriendelijke en energiezuinige oplossing. Wanneer een nieuwe investering nodig is in bijvoorbeeld blusgassen, neem je mee in overweging welke het voor het milieu minst belastende blusgas is", zo klinkt het.

"Om het energieverbruik onder controle te houden, wordt bijvoorbeeld het stroomverbruik regelmatig gemeten, alsook hoe vaak de pompen en compressoren draaien. Waar mogelijk worden apparaten fijner afgesteld om minder energie te verbruiken. Daarnaast is het inbouwen van een cold corridor heel belangrijk. Koude lucht wordt afgescheiden van de warme om minder te moeten koelen", voegt Laurens van Reijen, CEO van LCL toe. "LCL draait trouwens voor de volle 100% op groene energie, een beslissing die bovenop dit certificaat komt. Dat apprecië ren onze klanten enorm."

Energie-efficiëntie 
De energie-efficiëntie van een bedrijf wordt gemeten en uitgedrukt in "Power Usage Efficiency" (PUE). Dit wordt berekend door het totale verbruik van het datacenter te delen door het energieverbruik van de IT-apparatuur (servers, stockage, netwerk). Hoe dichter het resultaat 1 benadert, hoe efficienter. "De meeste kmo's moeten zich tevreden stellen met een PUE van 3. LCL doet het beter. Als de servers van alle bedrijven zouden verhuizen naar een extern datacenter met een orde van grootte van onze PUE, zou dat een positief effect hebben op het milieu", aldus Laurens van Reijen.

"Al onze installaties worden op regelmatige tijdstippen onderhouden en gecontroleerd. Dit certificaat is het bewijs dat we onze klanten bedrijfszekerheid kunnen bieden. Daarnaast helpt dit kwaliteitslabel om onze klantenportfolio te verbreden. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis", besluit Mahlous.

Deel deze pagina