Certificaties

Professionele datacenters zoals LCL bieden zekerheid en beveiliging. Certificaties maken dat ook tastbaar. Een certificatie is een externe kwaliteitsbeoordeling die regelmatig opnieuw getoetst wordt. Zij bewijzen dat LCL voldoet aan bepaalde normen en eisen en dat een onafhankelijke instantie die controleert. We streven dan ook naar een voortdurende verbetering van onze dienstverlening en processen.

LCL beschikt over de volgende certificaties:

 

Tier 3 data center certificatie door IBM

De Tier-classificaties geven de verschillende niveaus van redundantie van de datacenterinfrastructuur aan. Er zijn vier Tier-niveaus. De datacenters van LCL zitten op niveau 3. Dat komt neer op een minimum beschikbaarheid van onze datacenterdiensten van 99,98%. Al onze systemen zijn dubbel aanwezig (stroom, koeling, onderhoud en capaciteit). Dat wil dus zeggen dat alle systemen een back-upinstallatie hebben, zodat het datacenter blijft draaien tijdens bijvoorbeeld een onderhoud. Tier 3 is het hoogst haalbare niveau in België. Bij het Tier 4-niveau moet de elektriciteit via twee gescheiden wegen het datacenter binnenkomen. Dat is bij ons niet mogelijk aangezien de Belgische wetgeving maar één energieleverancier toelaat. Wij lossen dat op met generatoren en extra batterijen (UPS, Uninterruptible Power Supply) die stroomonderbrekingen opvangen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over je bedrijfscontinuïteit. Je kan altijd rekenen op de beschikbaarheid van je data. Het certificaat is toegekend door IBM.

 

ISO 14001 door BSI

LCL’s milieumanagementsysteem voldoet aan de internationale ISO 14001-norm. Onze datacenters beantwoorden aan de milieuwetgeving en we leveren inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dat gaat van kleine dingen zoals zuinig omspringen met papier en afval zorgvuldig sorteren, tot het regelmatig onderhouden en controleren van onze installaties. Zo meten we het stroomverbruik en kunnen we onnodig energieverbruik opsporen. Cold corridors zorgen voor efficiënte, plaatselijke koeling. Het brandbestrijdingssysteem in onze datacenters, NOVEC 1230, is het meest ecologische blusgas op de markt. Bovendien draait LCL voor 100% op groene energie! De PUE (Power Usage Efficiency), een indicator voor energie-efficiëntie, van LCL ligt tussen 1,5 en 1,7. Hoe dichter het resultaat 1 benadert, hoe efficiënter. We gaan op alle vlakken voor een duurzaam milieubeleid en minder verbruik. Daar pluk jij ook de vruchten van.
 

ISO 27001 door BSI

Het ISO 27001-certificaat bewijst dat LCL haar informatiebeveiliging op orde heeft. De integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van jouw gegevens zijn bij LCL gewaarborgd. We hebben duidelijke, strikte procedures om informatie te beschermen en om te reageren op verschillende mogelijke voorvallen (incident management). Ook bij het dagelijkse werk van onze medewerkers is informatieveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Jouw gegevens zijn bij LCL in veilige handen.

 

ISO 45001 door BSI

Het ISO 45001-certificaat bewijst dat de datacenters van LCL conform zijn aan de nieuwe internationale norm voor professionele gezondheid en veiligheid. LCL beschikt als eerste datacenter in België over het ISO 45001-certificaat. Om dit certificaat te behalen investeerde LCL zo’n 260 000 euro. LCL neemt veiligheid op de werkvloer meer dan serieus. Wij willen meer bewustwording creëren over de veiligheidsrisico’s in datacenters.
 

ISAE 3000 Type 2 en ISAE 3402 Type 2 rapporten

Deze kwaliteitsrapporteringen geven inzicht in de risicobeheersing, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van interne processen en de informatiebeveiliging bij LCL. ISAE 3000 richt zich op het operationele beheer, terwijl ISAE 3402 vanuit een financieel perspectief werkt. De criteria die in het rapport aan bod komen zijn: de toegang tot het datacenter (omheining, videobewaking, deur), incidenten en de melding ervan en het onderhoud (van de omheining, de generatoren, de UPS’en, enz.). In het rapport vind je antwoorden op vragen als: Hoe worden risico’s gesignaleerd? Welke maatregelen hebben we genomen om informatie veilig te stellen? Hoe beheersen we de risico’s? In een type II-rapportering wordt de effectieve toepassing van de maatregelen voor informatiebeveiliging getoetst gedurende een bepaalde periode. Met deze rapporten verzekeren wij je dat je bij LCL kan rekenen op een veilige en correct onderhouden infrastructuur. Consultancybureau Deloitte voert de audit jaarlijks uit.

PCI DSS Compliant by PCI Security Standards

De Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) is een informatiebeveiligingsstandaard voor organisaties die creditcards van merken van de belangrijkste kaartschema's hanteren. De PCI-standaard is opgelegd door de kaartmerken maar wordt beheerd door de Payment Card Industry Security Standards Council. De standaard is gemaakt om de controles rondom kaarthoudergegevens te verbeteren om creditcardfraude te verminderen. Validatie van compliance wordt jaarlijks of driemaandelijks uitgevoerd, hetzij door een externe Qualified Security Assessor (QSA) of door een bedrijfsspecifieke Internal Security Assessor (ISA) die een rapport over compliance maakt voor organisaties die grote hoeveelheden transacties verwerken, of door een zelfevaluatievragenlijst. (SAQ) voor bedrijven die kleinere volumes verwerken.

We bezorgen je graag een bewijs van onze certificaties, vraag ernaar tijdens je bezoek aan ons datacenter.