LCL deelnemer aan European Code of Conduct voor energie-efficiëntie in datacenters

De ICT-sector is verantwoordelijk voor tot 2% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Er wordt bovendien geschat dat datacenters de snelst groeiende ecologische voetafdruk uit de hele ICT-sector hebben, onder andere door nieuwe ontwikkelingen zoals cloud computing en digitalisering. De ‘European Code of Conduct’ voor datacenters werd ontworpen om dat toenemende energieverbruik van datacenters te beperken en om de impact op het milieu, economie en energiezekerheid te verminderen. Het programma tekent ambitieuze standaarden uit die de deelnemers informeren en aanmoedigen om hun energieverbruik te verlagen op een kostenefficiënte manier, zonder de kritieke functie van datacenters te belemmeren. Uit het VN-rapport bleek deze week nog dat er ‘verregaande en ongeziene’ veranderingen nodig zijn om de klimaatdoelstelling te halen.

LCL is goedgekeurd als deelnemer aan het programma. Zo belooft het datacenterbedrijf zich de standaarden van de gedragscode eigen te maken, in een voortdurend verbeteringsproces. Voor het applicatieproces heeft LCL een energie-nulmeting en audit uitgevoerd om de besparingsmogelijkheden te identificeren. Daarnaast heeft LCL een actieplan voorgelegd. De volgende stap is om het actieplan te implementeren en het energieverbruik regelmatig te controleren. Om de audit uit te voeren en het actieplan voor te bereiden, deed LCL een beroep op het advies van het duurzame IT-consultancybedrijf Carbon3IT.

“Het doel is om nog bewuster om te springen met het verbruik van onze datacenters en de impact ervan op het milieu”, zegt managing director Laurens van Reijen. “Datacenters zijn grootverbruikers, maar ze zijn ook onmisbaar. Daarom moeten we nadenken over manieren om de energie-efficiëntie ervan te optimaliseren. We hebben nu een beter zicht op ons energieverbruik en denken proactief na over toekomstige acties om het in de hand te houden. Het eerste domein waar we op focussen, is het energie-efficiënter maken van de koeling. Daar zijn nu al resultaten van onze inspanningen te merken.”

De power usage effectiveness (PUE) wordt berekend door het totale verbruik van het datacenter te delen door het energieverbruik van de IT-apparatuur (servers, stockage, netwerk). Hoe dichter dat getal 1 benadert, hoe energie-efficiënter het datacenter. De PUE van LCL is sinds de start van het applicatieproces met 5 à 7% gedaald.

Eerste datacenterbedrijf in België als Code of Conduct ‘Endorser’
Daarnaast is LCL als eerste datacenterbedrijf in België ook ‘endorser’: promotor en adviseur van de gedragscode bij haar klanten. De organisatie stelt best practice-richtlijnen voor energiebeheer ter beschikking. “Er zullen steeds meer regels komen voor IT-bedrijven”, zegt van Reijen. “Wij adviseren onze klanten graag over de best practices die ze kunnen implementeren om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen. We kijken alvast uit naar de nieuwe richtlijnen op het vlak van ecologisch design van servers die de commissie op dit moment aan het uitwerken is. Zo kunnen onze klanten bewuster energiezuinige servers kopen.”