De Green Deal is het plan of een reeks beleidsinitiatieven van de Europese Commissie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Dat betekent dat Europa netto een nuluitstoot wil bereiken aan broeikasgassen. Die uitstoot moet dus drastisch worden afgebouwd, en wat er tegen 2050 nog zouden worden uitgestoten, moet meteen worden opgevangen of gecompenseerd, bijvoorbeeld door bossen of nieuwe technologie. Europa zou daarmee het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden.

Een van de missies van de Europese Unie is o.a. om tegen 2030 datacenters klimaatneutraal, duurzaam en energie-efficiënt te maken. Volgens de Europese Commissie zijn datacenters in de EU dan ook maar liefst verantwoordelijk voor 2,7% van de Europese vraag naar elektriciteit. Energie-efficiëntie, de aankoop van 100% groene energie, waterbesparing, hergebruik en herstel van servers, en warmterecyclage staan hierin centraal.

 

Het Climate Neutral Data Center Pact (CNDCP), medeondertekend door LCL Data Centers, is een belangrijk initiatief ter ondersteuning van de Europese Green Deal. Het pact is een zelfregulerend initiatief in samenwerking met de Europese Commissie en sluit perfect aan bij de doelstellingen van de Europese Datastrategie, die streeft naar klimaatneutrale datacenters in de EU tegen 2030. LCL neemt vrijwillig deel aan dit pact en heeft toegezegd klimaatneutraal te zijn voor al haar datacenters in 2030. Met deze stap toont LCL zijn toewijding aanduurzaamheid en zijn verantwoordelijkheid voor het milieu.