Volgens een ruwe schatting verbruikt een gemiddeld datacenter ongeveer twintig tot veertig megawatt (MW) aan energie. Dat staat gelijk aan een gemiddeld energieverbruik van ongeveer 20.000 huishoudens. Om die hoeveelheid energie te produceren, heb je vijf tot tien windmolens nodig met een capaciteit van twee tot vier MW per stuk, afhankelijk van de omstandigheden op de locatie.

Een precieze inschatting is moeilijk, aangezien het energieverbruik sterk kan variëren per datacenter en afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de grootte en locatie van het datacenter en de hoeveelheid energie die het verbruikt.

Ook zonne-energie, waterkracht, geothermische energie of biobrandstoffen maken een datacenter steeds minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Een mix van verschillende duurzame energiebronnen is de beste manier om het energieverbruik van een datacenter drastisch te verminderen.

LCL Data Centers heeft de laatste jaren al veel verwezenlijkt. Zo behaalden we recent de hercertificering voor ISO 14001, zijn we bezig met de gefaseerde overschakeling naar de hernieuwbare brandstof HVO100 en de volledige elektrificatie van het wagenpark. Bovendien produceren we maar liefst 30% eigen energie met een nieuw zonnepanelenpark.

Lees hier alles over duurzaamheid bij LCL