Volgens schattingen kan het CO₂-verbruik van datacenters oplopen tot ongeveer 1-2% van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Een exacte inschatting van de gemiddelde CO₂-uitstoot van een datacenter is moeilijker te berekenen, omdat die afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de grootte van het datacenter, de locatie, de technologieën die het datacenter inzet en de manier waarop men het datacenter beheert.

Om een goed beeld te krijgen van de CO₂-uitstoot is het belangrijk om naar het totale energieverbruik van een datacenter te kijken, inclusief de manier waarop het datacenter energie opwekt. Steeds meer datacenters werken namelijk (milieu)efficiënter dankzij een mix van verschillende duurzame energiebronnen. Bijvoorbeeld, als een datacenter volledig draait op milieuvriendelijke energiebronnen, zoals zonne-energie of windenergie, zal de uitstoot van CO₂ aanzienlijk lager liggen, dan wanneer het datacenter nog op fossiele brandstoffen werkt.

Bij LCL Data Centers zit duurzaamheid in onze genen. We leveren grote inspanningen om onze energie in eigen handen te nemen. Begin 2021 lagen onze ideeën mee aan de basis van het Klimaatneutraal Datacenterpact om de Europese Green Deal te ondersteunen, en in 2022 sloten we ons als eerste Belgische datacenterbedrijf aan bij het SBTi. Met dit engagement gaan we voor reële impact, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Lees hier meer over duurzaamheid bij LCL