Met wetenschappelijke onderbouwde ambities willen we een voorbeeld zijn voor Belgische en Europese datacenterbedrijven. Recent hebben we ons aangesloten bij het Science Based Targets Initiative (SBTi) om de broeikasuitstoot van onze datacenters drastisch te verminderen. Zo hebben we ons geregistreerd om mee te werken aan de meest ambitieuze doelstelling: de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 °C. Bovendien lag onze input in 2021 mee aan de basis van het Klimaatneutraal Datacenterpact, om de Europese Green Deal te ondersteunen.

Via verschillende manieren springen we verantwoordelijk om met energie:

  • De datacenters van LCL draaien 100% op groene energie. We kopen veel groene energie in, maar wekken ook zelf energie op met zonnepanelen.
  • Het zonnepanelenpark van LCL Data Centers in Gembloux kreeg er recent maar liefst 1.300 zonnepanelen bij, goed voor een totaal van 1,6 MW, ofwel 30% van de eigen stroom. In totaal zullen we daardoor 10% meer van onze eigen energiebehoeften kunnen voorzien en dus 10% minder moeten inkopen.
  • Een van de initiatieven die het meest in het oog springen om de SBTi-doelstellingen te behalen, is de gefaseerde overschakeling naar de hernieuwbare brandstof HVO 100 om onze vijf datacenters te doen draaien. Dit alternatief voor traditionele diesel stoot maar liefst 90% minder CO2 uit.
  • Als eerste datacenter in België hebben we het ISO-certificaat ‘ISO 14001’ voor milieubeheer behaald. Deze internationale standaard voor milieumanagement bevat vereisten en richtlijnen om de meest milieuvriendelijke en energie-efficiënte oplossing te vinden voor alles in je bedrijf: van het papier en de schoonmaakmiddelen die je gebruikt tot de manier waarop je je afvalstroom, transport en koeling organiseert.
  • Duurzame investeringen zijn niet enkel goed voor onze huidige economische situatie, maar ook voor onze toekomst. LCL heeft op dat vlak al veel verwezenlijkt, maar denkt nog niet aan stoppen: Zo ligt er een plan klaar voor de volledige elektrificatie van het wagenpark. Om die mijlpaal te onderstrepen, brengen we in 2023 ook ons eerste ESG-rapport uit. Dat zal ons inspireren om de volgende jaren nóg beter te doen. Intussen hopen we andere datacenterspecialisten en bedrijven te inspireren om ook volop de energiekaart te spelen.
  • Ons duurzaamheidsdenken en engagement voor het milieu komt ook onze klanten ten goede, aangezien hun servers en telecominfrastructuur bij ons zijn ondergebracht. Met onze nieuwe, ambitieuze stappen voor een beter milieu helpen we hen onrechtstreeks om duurzamer te werken. Bovendien delen we graag onze energiebesparende tips.

Lees hier meer over duurzaamheid bij LCL