De duurzaamheid van datacenters varieert sterk. Sommige zijn bewust ontworpen om zo efficiënt mogelijk te werken, met energiezuinige servers en koeling en hernieuwbare energiebronnen, terwijl andere datacenters nog steeds grote hoeveelheden elektriciteit en fossiele brandstoffen consumeren.

Om de groeiende vraag naar digitale diensten op een ecologisch verantwoorde manier te blijven realiseren, wordt een duurzame exploitatie van datacenters steeds belangrijker. Daarom wil LCL een voorbeeld zijn voor andere Belgische en Europese spelers. We zijn het eerste Belgische datacenterbedrijf dat is aangesloten bij SBTi en het tiende Belgische bedrijf dat de meest ambitieuze klimaatdoelstelling onderschrijft: de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 °C. We liggen zelfs mee aan de basis van het Klimaatneutraal Datacenterpact om de Europese Green Deal te ondersteunen.

Ontdek hier meer over duurzaamheid bij LCL